Gezondheid

Bij de vraag of biologisch gezonder is, denken we al gauw aan onze eigen gezondheid. Maar gezondheid omvat veel meer aspecten. Vele hiervan zijn verweven met de fundamenten van de biologische landbouw.

image-2539

Download hier de Greenpaper 'Biologisch & gezondheid'.

Persoonlijke gezondheid

Persoonlijke gezondheid

Of biologisch eten gezonder is voor de mensen die het eten, is heel moeilijk te onderzoeken. Variabelen als leefstijl, beweging, (erfelijke) ziektes, stress en dieet hebben veel meer invloed op iemands algemene gezondheid. Wel is zeker dat van een aantal voedingsmiddelen de biologische variant meer voedingsstoffen bevat. Voor een goede gezondheid is een gebalanceerd dieet nog steeds leidend. Maar als je kiest voor bio, kies je voor een gezond systeem.

Diergezondheid

Biologische landbouw gaat uit van robuuste rassen die passen bij hun omgeving. De dieren van de bioboer kunnen allemaal naar buiten, waar ze de ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te uiten, zoals wroeten, grazen en scharrelen. Bioboeren stimuleren de natuurlijke weerstand van hun vee, en gebruiken bij voorkeur natuurlijke geneesmiddelen.

Diergezondheid

Plantgezondheid

De biologische landbouw gaat uit van robuuste plantenrassen die passen bij de omgeving en bodemsoort. Door bijvoorbeeld gewassen te gebruiken die meer en dieper wortelen, kunnen ze beter tegen droogte. Ook kunnen ze zo hun voeding uit een grotere omgeving halen, waardoor ze het goed doen op een bodem die op een natuurlijke manier wordt gevoed. Door te kiezen voor soorten die bestand zijn tegen schimmels, hoeven ze niet met schimmelbestrijders te worden bespoten.

Plantgezondheid

Bodemgezondheid

Door een ruime gewasrotatie toe te passen, natuurlijke mest en compost te gebruiken en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, zit de bodem boordevol bodemleven. Zo houden biologische boeren hun bodem gezond en vruchtbaar.

Bodemgezondheid

Gezonde leefomgeving

Biologische boeren gebruiken geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. En dus kunnen die ook niet terechtkomen in de natuurlijke omgeving, het drinkwater of in de bebouwde kom.

Gezonde leefomgeving

Gezondheid van de medewerkers

Dit gaat over het langetermijneffect: doordat een biologische boer en zijn medewerkers niet werken met chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, heeft dit ook geen negatief effect op hun eigen gezondheid. Blootstelling aan pesticiden is in meerdere onderzoeken in verband gebracht met ziektes als kanker, Alzheimer en Parkinson.

Gezondheid van de medewerkers

Wat staat er in de EU-wetgeving?

In de EU-biologische wet staat dat de productie van biologische voedingsmiddelen geen schade mag toebrengen aan het milieu, de gezondheid van de mens, de gezondheid van planten of de gezondheid en het welzijn van dieren.

Dit betekent dat een bioboer door Skal Biocontrole wordt gecontroleerd op de volgende zaken:

 • Bij het kiezen van rassen hebben robuuste rassen die passen bij de omgeving de voorkeur;
 • Dieren moeten altijd naar buiten kunnen als het weer en de bodem dit toelaten;
 • Het beheer van dieren moet gebaseerd zijn op ziektepreventie;
 • Afhankelijk van het diersoort is er per dier een minimale staloppervlakte;
 • Het gebruik van natuurlijke mest en compost, bij voorkeur van biologische herkomst;
 • Het gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en geen enkele herbicide (onkruidbestrijdingsmiddel);
 • Verplichte gewasrotatie.
Een verwerker wordt gecontroleerd op:
 • Geen gentech gebruiken;
 • Beperkt aantal E-nummers;
 • Natuurlijke toevoegingsmiddelen en hulpstoffen;
 • Geen ioniserende straling toepassen.
Wat staat er in de EU-wetgeving?

Projecten

Hieronder staan de actuele projecten waarmee Bionext wil bijdragen aan de gezondheid van mens, dier, plant, bodem en omgeving.