Natuurlijke Middelen

Het uitgangspunt van biologische dierlijke productie is het werken met weerbare dieren die goed in balans zijn met hun omgeving. Hiermee ligt de focus sterk op het voorkomen van ziektes. Een kundig management van de veehouder staat aan de basis om dieren gezond te houden. Daarbinnen worden middelen (producten) ingezet ter bevordering van de weerbaarheid van de dieren, verbetering van de hygiëne, bestrijding van plaagdieren en preventie en genezing van ziekten en/of besmettingen. In de biologische sector ligt de focus op het gebruik van natuurlijke middelen.

Groene Lijsten
Bionext publiceert in samenwerking met Platform Natuurlijke Veehouderij en WFSR de Groene Lijsten. Op deze Groene Lijsten kunnen veehouders en dierenartsen in één oogopslag zien welke natuurlijke middelen toegestaan zijn in de biologische sector, en waar ze voor ingezet kunnen worden. U kunt ze hieronder gratis downloaden:

Groene Lijst Melkvee
Groene Lijst Melkgeiten
Groene Lijst Pluimvee

Per toepassingsgebied van een middel (bv. reiniging, diervoederadditief, insecticide of diergeneesmiddel) bestaat er een wettelijk kader waaraan producten moeten voldoen om deze te mogen toepassen. Aanvullend stelt de biologische regelgeving per toepassingsgebied aanvullende eisen t.a.v. toegestane ingrediënten en, bij diergeneesmiddelen, het maximaal aantal behandelingen en de wachttijden.

Veehouders zijn zelf verantwoordelijk om te beoordelen of een product toegepast mag worden. Dat blijkt in de praktijk erg complex en kan leiden tot ongewenst gebruik van middelen of het onbenut laten van mogelijkheden voor de inzet van natuurlijke middelen, terwijl dit een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de biologische veehouderij.

Momenteel voert Bionext een project uit om het gebruik van natuurlijke middelen te stimuleren onder biologische veehouders. Dit project bouwt voort op een eerder uitgevoerd project dat meer duidelijkheid wilde geven aan veehouders welke natuurlijke middelen toegestaan zijn in biologisch en welke niet. De rapportage van dat project vindt u onder ‘Berichten in de media/producten’.

Het huidige project heeft als doel om een duidelijk overzicht te maken van natuurlijke middelen die toegestaan zijn en een handleiding te maken voor biologische veehouders en dierenartsen waaraan zij gemakkelijk kunnen aflezen of een natuurlijk middel toegestaan is in de biologische veehouderij.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met projectleider Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl) of met Hans Fuchs (fuchs@bionext.nl).Partners en financiers

We werken in dit project samen met Wageningen Food Safety Research, een drietal gespecialiseerde dierenartspraktijken en Platform Natuurlijke Veehouderij.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV.