Mannelijke dieren

In de biologische melkvee-, geiten- en leghenhouderij ligt de focus op het produceren van melk en eieren en worden de mannelijke dieren meestal beschouwd als 'bijproduct'. Biologische veehouders, hun toeleveranciers en afnemers vinden dat deze situatie niet past bij de biologische principes van hoog dierenwelzijn in combinatie met respect voor natuurlijke processen.

Daarom werken wij met veehouders aan het huisvesten en verwaarden van deze mannelijke dieren. Tijdens het project Mannenvlees hebben biologische veehouders aangegeven een aantal knelpunten te ervaren vanuit de regelgeving. Om de biologische veehouders van informatie te voorzien en misverstanden op te lossen wordt er in dit project aan infobulletins gewerkt. Hierin kunnen boeren de nodige informatie rondom de regelgeving vinden.

Stand van zaken

Inmiddels is het Mannelijke Dieren project afgerond. Als resultaat zijn er drie verschillende brochures uitgebracht voor veehouders met informatie over het houden van stierkalveren, bokjes, en haantjes.

Deze brochures kunt u hier vinden:
Brochure stierkalveren
Brochure bokjes
Brochure haantjes

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.