Bodem

Maar liefst 95 procent van ons voedsel komt van de bodem. Biologische boeren doen allerlei dingen (of juist niet) om de vruchtbaarheid van de bodem te bevorderen. Ze gebruiken bijvoorbeeld alleen maar natuurlijke mest en compost. Ze gebruiken enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen en ze werken met groenbemesters.

image-2542

Download hier de Greenpaper 'Biologisch & Bodem'.

Voedselzekerheid op de lange termijn

Voedselzekerheid op de lange termijn

Op de korte termijn zorgt de biologische landbouw soms voor een wat lagere opbrengst, meer arbeid of hogere kosten. Maar deze werkwijze heeft een reden. Namelijk: voorkomen dat we nu alle voedingsstoffen aan de bodem onttrekken voor een maximale productie, tot hij totaal is uitgeput en er niks meer groeit. Door biologisch te werken, investeren boeren in een vruchtbare bodem. Een bodem die ons ook op de lange termijn voldoende voedsel kan geven.

Veerkrachtig en klimaatbestendig

Biologische landbouw biedt veel veerkracht in tijden van droogte en hevige regenval. Dit komt omdat biologische boeren onder andere een ruime vruchtwisseling toepassen (inclusief vlinderbloemigen) en organische meststoffen gebruiken (i.p.v. kunstmest), wat bijdraagt aan een goede bodemstructuur en aan de activering van micro-organismen. De bodemstructuur zorgt ervoor dat meer water opgenomen en vastgehouden kan worden, en de actieve micro-organismen zorgen voor voldoende nutriënten voor de planten in tijden van droogte. Hierdoor zijn de bodems beter bestand tegen klimaatverandering.

Veerkrachtig en klimaatbestendig

Wat staat er in de EU-wetgeving?

De EU-biologische wet heeft twee hoofddoelen: het in stand houden van de vruchtbaarheid van de bodem op lange termijn. En zorgen voor een duurzaam landbouwsysteem dat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Dit betekent dat een bioboer door Skal Biocontrole wordt gecontroleerd op de volgende zaken:

  • Het gebruik van natuurlijke mest en compost, bij voorkeur van biologische herkomst;
  • Het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en geen enkele herbicide (onkruidbestrijdingsmiddelen);
  • Verplichte gewasrotatie.

Wat staat er in de EU-wetgeving?

Projecten

Hieronder staan de actuele projecten waarmee Bionext wil bijdragen aan het verbeteren van de bodem.