Liveseed

In dit Horizon2020 project werken 49 partners, uit 18 verschillende Europese landen samen aan meer biologisch uitgangsmateriaal. Het project loopt van 2017 tot 2020. Binnen het project heeft Bionext de taak om uit te zoeken hoe de regels voor biologisch zaad zijn geïmplementeerd in verschillende Europese landen en wat nodig is om aanbod en gebruik van biologisch zaad te stimuleren.

Stand van zaken

In 2017 en 2018 is een bezoek gebracht aan 10 landen in Oost- en Zuid-Europa, namelijk de Baltische Staten, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Polen,Spanje en Italië. In 2019 wordt in al deze landen een workshop georganiseerd. Het doel daarvan is concrete stappen zetten om het gebruik en de productie van biologisch zaad te stimuleren.

Lees hier de laatste update over Liveseed.
Lees en bekijk hier het verslag dat in oktober 2019 is gemaakt naar aanleiding van een cross-visit in Nederland.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Meer lezen? Kijk op de internationale projectpagina.


Partners en financiers

Dit project ontving financiering uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder overeenkomst nr. 727230 en van de Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) onder contract nummer 17.00090. De informatie in deze communicatie geeft alleen de zienswijze van de auteur weer. Noch het Research Executive Agency noch SERI is verantwoordelijk voor enig gebruik dat gemaakt wordt van de informatie die wordt verstrekt op deze pagina.