Grip op gangbare inputs in biologische landbouw

De principes van biologische landbouw zijn helder: alles wat het bedrijf opkomt moet biologisch gecertificeerd zijn. De wetgeving laat echter ruimte voor het gebruik van gangbare inputs. Dat is zo geregeld omdat niet alle grondstoffen die een boer nodig heeft altijd biologisch beschikbaar zijn.

Dit project onderzoekt hoe groot de schaal is waarop gangbare inputs gebruikt worden in de biologische landbouw en wat de risico's zijn van het gebruik ervan. Om dat te bepalen, worden op verschillende bedrijven monsters van gebruikte inputs genomen en geanalyseerd. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd om boeren meer bewust te maken van de residuen die ze mogelijk inslepen op hun bedrijf.

Stand van zaken

Er is een brede inventarisatie gedaan van de gangbare inputs die gebruikt worden in de biologische landbouw in Nederland. Op basis daarvan is een keuze gemaakt om gangbaar stro, groencompost en biologische mest te bemonsteren. De monstername vindt momenteel plaats.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie


Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV. Biohuis is betrokken bij het onderzoek.