Gentech

Wij zetten ons in voor de keuzevrijheid van de biologische sector. Zodat een gentechvrije landbouw en voedsel mogelijk blijft en de biologische sector gentechvrij kan blijven. Samen met IFOAM OE pleiten we in Nederland en Europa daarom voor regulering van nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas. Technieken die vrijgesteld worden van de GGO wetgeving hoeven namelijk niet geëtiketteerd te worden en zijn daardoor voor de biologische sector veel moeilijker buiten de deur te houden.

Stand van zaken

Om te zorgen dat de sector, ook in de toekomst, vrij blijft van gentechnologie lobbyt Bionext vóór strikte GGO-wetgeving en tegen de teelt van gentechgewassen in Nederland. In 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat nieuwe veredelingstechnieken (NBT’S) zoals Crispr/Cas9 onder de Europese GGO wetgeving vallen. Dit betekent dat planten en dieren die gemaakt zijn met deze technieken getoetst moeten worden op mogelijke risico’s voor mens en milieu. Ook zullen eenmaal toegelaten producten moeten voldoen aan de eisen voor traceerbaarheid, etikettering en monitoring van GGO’s. De biologische sector was blij met deze heldere uitspraak. Veel onderzoekers en bedrijven waren echter teleurgesteld en zijn een stevige lobby gestart om deze nieuwe technieken toch op een of andere manier een uitzonderingspositie te geven.

Herziening van de GGO wetgeving

Inmiddels is een meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie voor een herziening van de GGO wetgeving. De belangrijkste reden voor deze herziening is het versoepelen van de toelatingseisen voor nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas. De biologische sector vreest dat hierdoor de keuzevrijheid voor veredelaars, boeren en consumenten in gevaar komt. In 2022 was er een zogenaamde stakeholderconsultatie over de herziening van de GGO wetgeving waar ook Bionext een bijdrage aan heeft geleverd. Daarin wijzen we op het voorzorgbeginsel en pleiten we voor het in stand houden van een wettelijk verplichte traceerbaarheid, etikettering en strikte co-existentie maatregelen voor nieuwe veredelingstechnieken. De verwachting is dat de Europese Commissie in juli 2023 met haar wetsvoorstel komt.

Klik voor actuele informatie over dit proces op deze link:

Klik voor actuele inhoudelijke informatie over dit onderwerp op onderstaande links:

Hoe kijken onze buurlanden naar Gentechniek? Lees hieronder het origineel, in het Duits, en de vertaalde folder Gentechniek 2.0 van het Umeltinstitut in München.

Doe mee!

Ben jij voor keuzevrijheid en het gentechvrij houden van je voedsel? Teken dan nu de petitie!

Wil jij ons helpen onze stem te laten horen? Wij stellen een donatie enorm op prijs!

Meer te weten komen over de campagne tegen CRISPR-Cas en voor keuzevrijheid? Lees hier meer

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Laurens Nuijten (nuijten@bionext.nl), Manager Belangenbehartiging.