Gentech

Wij zetten ons in voor de keuzevrijheid van de biologische sector. Zodat een gentechvrije landbouw en voedsel mogelijk blijft en de biologische sector gentechvrij kan blijven. Van veel nieuwe veredelingstechnieken is nog niet vastgesteld of ze onder de GGO regelgeving komen te vallen. Technieken die vrijgesteld worden van de GGO wetgeving hoeven namelijk niet geëtiketteerd te worden en zijn daardoor moeilijker buiten de deur te houden. Samen met IFOAM EU pleiten we in Nederland en Europa voor regulering van al deze technieken.

Stand van zaken

Om te zorgen dat de sector, ook in de toekomst, vrij blijft van gentechnologie lobbyt Bionext vóór strikte GGO-wetgeving en tegen de teelt van gentechgewassen in Nederland. In 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat nieuwe veredelingstechnieken (NBT’S) zoals Crispr/Cas9 onder de Europese GMO wetgeving vallen. Dit betekent dat planten en dieren die gemaakt zijn met deze technieken getoetst moeten worden op mogelijke risico’s voor mens en milieu. Ook zullen eenmaal toegelaten producten moeten voldoen aan de eisen voor traceerbaarheid, etikettering en monitoring van GMO’s. De biologische sector was blij met deze heldere uitspraak. Veel onderzoekers en bedrijven waren teleurgesteld en zijn een stevige lobby gestart om deze nieuwe technieken toch op een of andere manier een uitzonderingspositie te geven.

Leaflet IFOAM nieuwe veredelingstechnieken

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Laurens Nuijten (nuijten@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.