Biologische sierteelt

Bionext zet zich in voor een groei van de biologische sierteelt. Daarbij richten we ons vooral op het vergroten van de kennis over de biologische sierteelt en op het verbeteren van de samenwerking in de keten. Daarnaast adviseert Bionext bedrijven die overwegen om te schakelen naar de teelt van biologische bloembollen, bloemen, bomen of (pot)planten.

Kennisplatform voor de biologische sierteelt

0p 1 mei 2022 is een nieuw project van start gegaan onder de titel: kennisplatform voor de biologische sierteelt. Voor dit driejarige project heeft Bionext subsidie ontvangen van het ministerie van LNV via de zogenaamde SABE regeling.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Een kennisplatform voor de biologische sierteelt creeëren
  • Kennisuitwisseling en samenwerking tussen biologische siertelers onderling en met potentiële omschakelaars bevorderen
  • De duurzaamheid van de sierteelt vergroten door bestaande kennis uit onderzoek en praktijk te verspreiden.
  • Het verdienvermogen van de biologische siertelers verbeteren door inzicht in de kostprijs te vergroten en door afzetzekerheid en ketensamenwerking te bevorderen .

Training: Kostprijsberekening

Dit voorjaar organiseerden wij de training kostprijsberekening voor biologische siertelers. Trainer Silke Tijkotte ging met de deelnemers aan de slag met de verschillende manieren om de kostprijs te berekenen. Vervolgens gingen iedereen zelf aan de slag met het in kaart brengen van de product-, arbeid- en bedrijfskosten op hun eigen bedrijf.

Jennita was een van de deelnemers. Jennita’s liefde voor bloemen begon bij haar oma. Inmiddels is ze eigenaar van biologische kwekerij & bloemenstudio Plukatelier, waarbij ze op 500m2 teeltbedden maar liefst 55 verschillende soorten bloemen teelt. Ze levert op dit moment voornamelijk direct aan consumenten en aan bloemisten. We vroegen naar haar ervaring.

Bedrijfsbezoek: Experts Julian en John

Ruim 30 geïnteresseerden brachten vrijdag 28 april een bezoek aan biologische bloemenkwekerij Op Beemster klei én aan biologische bollenkwekerij Huiberts bloembollen. Daar deelden experts Julian en John hun ervaring met deze teeltwijze.

Bedrijfsbezoek: Experts Julian en John

Workshop: Biobeurs

Biologische sierteelt op de Biobeurs
Op de Biobeurs in de Brabanthallen in Den Bosch heeft Bionext een workshop georganiseerd met als titel: "Biologisch sierproducten telen, hoe doe je dat?"

De biologische sierteelt is een diverse sector met veel potentie. In de nieuwe Europese biologische verordening wordt de sierteelt echter nauwelijks genoemd. Dat maakt het lastig voor telers om erachter te komen aan welke regels ze precies moeten voldoen. Tegelijkertijd is het voor afnemers niet altijd duidelijk hoe een biologische bloem(bol), heester of potplant geproduceerd is. In een drukbezochte workshop vertelden drie biologische siertelers hoe zij in de praktijk invulling geven aan de biologische uitgangspunten én regelgeving.

Workshop: Biobeurs

Bedrijfsbezoek: Bloemenveiling

Biologische kwekers op bezoek bij de veiling in Aalsmeer
Op vrijdagochtend 25 november bracht een groep biologische kwekers een bezoek aan de bloemenveiling in Aalsmeer. Voor het project kennisplatform voor de biologische sierteelt organiseert Bionext verschillende afzetbijeenkomsten waarbij een bezoek wordt gebracht aan afnemers van biologische sierteeltproducten. De rondleiding op de veiling werd gegeven door Frits Jonk, duurzaamheidsmanager van Royal Flora Holland.

Tijdens de rondleiding kregen de deelnemers een goed beeld van de route die bloemen en planten afleggen op de weg van aanbieders (kwekers) naar kopers (handelaren en exporteurs). Onderweg kregen ze uitleg over de kwaliteitseisen aan de verschillende soorten bloemen en planten, over de automatisering van de handel en over het verschil tussen verkoop via de klok en directe verkoop. Hierbij werd ook uitgelegd hoe kwekers duidelijk kunnen maken welke milieucertificering ze hebben. Bij de koffie praatten de deelnemers door over de duurzaamheidsambities van de veiling en natuurlijk over de mogelijkheden om meer biologische bloemen en planten via de veiling af te zetten. Vier van de aanwezige kwekers zetten (een deel van) hun producten nu al af via de veiling.

Biologische bloemenkweker Julian Langelaan: “Voor mij is het voordeel van het afzetten via de bloemenveiling dat mijn bloemen beschikbaar zijn voor een hele brede groep afnemers en dat de logistiek en financiële afwikkeling goed geregeld zijn. Een wat groter volume per soort helpt om goed af te kunnen zetten via veiling.”

Maaike Raaijmakers projectleider biologische sierteelt bij Bionext: “De veiling in Aalsmeer is in feite een gigantische marktplaats waar bloemen en planten snel en efficiënt van eigenaar wisselen. Het was heel indrukwekkend om dit een keer van dichtbij te zien.

Bedrijfsbezoek: Bloemenveiling

Bedrijfsbezoek: Bloemenkwekerij

Bezoek aan biologische bloemenkwekerij Bisselingskaat
Begin juli 2022 vond het eerste bedrijfsbezoek plaats aan biologische bloemenkwekerij Bisselingskaat in het Gelderse plaatsje Wehl. Op deze kleinschalige kwekerij worden zowel bloemen als siergrassen geteeld.

De ruim 15 bezoekers, waarvan de meeste zelf ook een biologische bloemenkwekerij of pluktuin hebben, luisterden aandachtig naar de uitleg van eigenaresse Liesbeth Schellekens.

Hoewel het bedrijf pas sinds 2014 biologisch gecertificeerd is teelt Liesbeth al vanaf de start van haar bedrijf in 1993 op natuurlijke wijze. Liesbeth: “Voor mij is het heel vanzelfsprekend dat mijn bloemen onbespoten zijn. Het kwam niet bij me op bestrijdingsmiddelen of kunstmest te gebruiken op een gewas als bloemen.”

Tijdens het bedrijfsbezoek legt Liesbeth uit wat er allemaal komt kijken bij afzet via de veiling. Zo kiest ze bewust voor gewassen met een lang vaasleven die elkaar in bloeiperiode opvolgen. Ook teelt ze bij voorkeur bijzondere gewassen die weinig geteeld worden. Dit levert bij veiling meestal een goede prijs op. Het grote voordeel van afzet via de veiling is voor Liesbeth dat ze afzetzekerheid heeft.

Om meer bekendheid te geven aan haar kwekerij is Liesbeth actief op sociale media. Daarnaast heeft ze sinds kort een eigen website.

Bedrijfsbezoek: Bloemenkwekerij

Tips voor de teelt

Als teler van biologische snijbloemen wil je een gevarieerd aanbod over een zo lang mogelijke productieperiode. In een Belgisch onderzoek werden verschillende vroegbloeiende bolgewassen gecombineerd met éénjarige zomerbloemen en vaste planten. Het doel was om de onderlinge effecten op oogst en onkruiddruk van deze teelten te onderzoeken.

Uit de proeven blijkt dat deze combinaties met bolgewassen voor minstens even goede opbrengsten zorgen als wanneer een groenbemester zou ingezaaid worden. Er is dus een meeropbrengst per oppervlakte-eenheid mogelijk door twee productiegewassen op een bed te combineren.

In de video hieronder legt onderzoeker Ilse Delcour het uit.

Sierteelt nieuws direct in je inbox?

Laat hier uw gegevens achter als u de 'Sierteelt nieuwsbrief' wilt ontvangen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, studiedagen, bedrijfsbezoeken en trainingen. Maar ook delen we kennis over het biologisch telen van sierbloemen, planten en bollen.

Stand van zaken

De activiteiten binnen het project bestaan uit de volgende type bijeenkomsten

Studie bijeenkomsten
De studie bijeenkomsten zijn bedoeld om actuele kennis (uit onderzoek en praktijk) over de biologische sierteelt over te dragen aan potentiële omschakelaars en bestaande biologische telers.
Thema’s die aan de orde komen zijn: biologische regelgeving, duurzaam bodembeheer, mestgebruik en samenstelling van het groeimedium (voor teelt in potten), onkruid en plaagbeheersing, gebruik van natuurlijke middelen, biologisch uitgangsmateriaal.

Bedrijfsbezoeken
Tijdens de bedrijfsbezoeken gaan we langs bij een biologische teler/kweker die een voorbeeld is voor zijn productgroep en zijn kennis (over teelt en afzet) graag wil delen met anderen. De verschillende type teelten (zomerbloemen, bloementeelt onder glas, vaste planten, pottenteelt, bloembollen) en regio’s zullen hierbij aan bod komen.

Afzetbijeenkomsten
Om ketensamenwerking te verbeteren en de afzetzekerheid te bevorderen worden vertegenwoordigers van de verschillende afzetkanalen zoals de veiling, gemeenten, duurzame bloemisten, tuincentra, en online verkoop gevraagd om uitleg te geven over hun manier van werken en de mogelijkheden die zij zien voor meer afzet van biologische sierteeltproducten. Waar mogelijk wordt ook een bezoek gebracht aan een van de afnemers.
Daarnaast wisselen telers kennis uit over de verschillende manieren waarop ze hun producten afzetten en wordt bekeken hoe ze hierin meer kunnen samenwerken.

Trainingen
Er zijn verschillende manieren om de milieu impact van een teelt meetbaar te maken. Bijvoorbeeld door registratie van het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en water. Deze zogenoemde milieuregistratie wordt in toenemende mate geëist door handelaren en afnemers van sierteeltproducten. In samenwerking met deskundigen op het gebied van certificering zal een training worden gegeven om uit te leggen hoe (biologische) siertelers aan de eisen voor milieuregistratie kunnen voldoen.

Een tweede training is gericht op het berekenen van de kostprijs. Inzicht in de eigen kostprijs is essentieel voor telers om hun verdienmodel te verbeteren. Voor deze training zal kennis van agrarische bedrijfsadviseurs worden ingehuurd.

Stand van zaken

Contact?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Partners en financiers

Het project wordt gesubsidieerd door het ministerie van LNV via de zogenaamde SABE regeling.
In het projectteam zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:
Bionext, Slow flowers, Biotuinders, Pure organic, Biobol en SMK.