Biologische sierteelt

Bionext zet zich in voor een groei van de biologische sierteelt. Daarbij richten we ons vooral op het vergroten van de kennis over de biologische sierteelt en op het verbeteren van de samenwerking in de keten. Daarnaast adviseert Bionext bedrijven die overwegen om te schakelen naar de teelt van biologische bloembollen, bloemen, bomen of (pot)planten.

Kennisplatform voor de biologische sierteelt

0p 1 mei 2022 is een nieuw project van start gegaan onder de titel: kennisplatform voor de biologische sierteelt. Voor dit driejarige project heeft Bionext subsidie ontvangen van het ministerie van LNV via de zogenaamde SABE regeling.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Een kennisplatform voor de biologische sierteelt creeëren
  • Kennisuitwisseling en samenwerking tussen biologische siertelers onderling en met potentiële omschakelaars bevorderen
  • De duurzaamheid van de sierteelt vergroten door bestaande kennis uit onderzoek en praktijk te verspreiden.
  • Het verdienvermogen van de biologische siertelers verbeteren door inzicht in de kostprijs te vergroten en door afzetzekerheid en ketensamenwerking te bevorderen .

Actueel

Bezoek aan biologische bloemenkwekerij Bisselingskaat
Op vrijdag 1 juli vond het eerste bedrijfsbezoek plaats aan biologische bloemenkwekerij Bisselingskaat in het Gelderse plaatsje Wehl. Op deze kleinschalige kwekerij worden zowel bloemen als siergrassen geteeld.

De ruim 15 bezoekers, waarvan de meeste zelf ook een biologische bloemenkwekerij of pluktuin hebben, luisterden aandachtig naar de uitleg van eigenaresse Liesbeth Schellekens.

Hoewel het bedrijf pas sinds 2014 biologisch gecertificeerd is teelt Liesbeth al vanaf de start van haar bedrijf in 1993 op natuurlijke wijze. Liesbeth: “Voor mij is het heel vanzelfsprekend dat mijn bloemen onbespoten zijn. Het kwam niet bij me op bestrijdingsmiddelen of kunstmest te gebruiken op een gewas als bloemen.”

Tijdens het bedrijfsbezoek legt Liesbeth uit wat er allemaal komt kijken bij afzet via de veiling. Zo kiest ze bewust voor gewassen met een lang vaasleven die elkaar in bloeiperiode opvolgen. Ook teelt ze bij voorkeur bijzondere gewassen die weinig geteeld worden. Dit levert bij veiling meestal een goede prijs op. Het grote voordeel van afzet via de veiling is voor Liesbeth dat ze afzetzekerheid heeft.

Om meer bekendheid te geven aan haar kwekerij is Liesbeth actief op sociale media. Daarnaast heeft ze sinds kort een eigen website.

Actueel

Sierteelt nieuws direct in je inbox?

Laat hier uw gegevens achter als u de 'Sierteelt nieuwsbrief' wilt ontvangen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, studiedagen, bedrijfsbezoeken en trainingen. Maar ook delen we kennis over het biologisch telen van sierbloemen, planten en bollen.

Stand van zaken

De activiteiten binnen het project bestaan uit de volgende type bijeenkomsten

Studie bijeenkomsten
De studie bijeenkomsten zijn bedoeld om actuele kennis (uit onderzoek en praktijk) over de biologische sierteelt over te dragen aan potentiële omschakelaars en bestaande biologische telers.
Thema’s die aan de orde komen zijn: biologische regelgeving, duurzaam bodembeheer, mestgebruik en samenstelling van het groeimedium (voor teelt in potten), onkruid en plaagbeheersing, gebruik van natuurlijke middelen, biologisch uitgangsmateriaal.

Bedrijfsbezoeken
Tijdens de bedrijfsbezoeken gaan we langs bij een biologische teler/kweker die een voorbeeld is voor zijn productgroep en zijn kennis (over teelt en afzet) graag wil delen met anderen. De verschillende type teelten (zomerbloemen, bloementeelt onder glas, vaste planten, pottenteelt, bloembollen) en regio’s zullen hierbij aan bod komen.

Afzetbijeenkomsten
Om ketensamenwerking te verbeteren en de afzetzekerheid te bevorderen worden vertegenwoordigers van de verschillende afzetkanalen zoals de veiling, gemeenten, duurzame bloemisten, tuincentra, en online verkoop gevraagd om uitleg te geven over hun manier van werken en de mogelijkheden die zij zien voor meer afzet van biologische sierteeltproducten. Waar mogelijk wordt ook een bezoek gebracht aan een van de afnemers.
Daarnaast wisselen telers kennis uit over de verschillende manieren waarop ze hun producten afzetten en wordt bekeken hoe ze hierin meer kunnen samenwerken.

Trainingen
Er zijn verschillende manieren om de milieu impact van een teelt meetbaar te maken. Bijvoorbeeld door registratie van het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en water. Deze zogenoemde milieuregistratie wordt in toenemende mate geëist door handelaren en afnemers van sierteeltproducten. In samenwerking met deskundigen op het gebied van certificering zal een training worden gegeven om uit te leggen hoe (biologische) siertelers aan de eisen voor milieuregistratie kunnen voldoen.

Een tweede training is gericht op het berekenen van de kostprijs. Inzicht in de eigen kostprijs is essentieel voor telers om hun verdienmodel te verbeteren. Voor deze training zal kennis van agrarische bedrijfsadviseurs worden ingehuurd.

Stand van zaken

Contact?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Partners en financiers

Het project wordt gesubsidieerd door het ministerie van LNV via de zogenaamde SABE regeling.
In het projectteam zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:
Bionext, Slow flowers, Biotuinders, Pure organic, Biobol en SMK.