Nationale Annex

In de biologische sector is het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal verplicht als het beschikbaar is. Tegelijkertijd biedt de Europese Regelgeving (EC 834/2007) verschillende mogelijkheden voor telers om ontheffing te krijgen voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal. Om er voor te zorgen dat zowel het aanbod als gebruik van biologisch zaad en vegetatief uitgangsmateriaal toenemen werkt Nederland sinds 2004 met een Nationale Annex(categorie 1) voor biologisch uitgangsmateriaal. Dit is de lijst met (sub)gewassen waarvoor geen ontheffing mogelijk is voor het gebruik van gangbaar zaad of vegetatief uitgangsmateriaal.

Bionext organiseert jaarlijks expertgroep bijeenkomsten. De expertgroepen adviseren LNV over de samenstelling van de Nationale Annex. Zij hebben als taak om te beoordelen voor welke (sub)gewassen het aanbod aan biologisch zaad of vegetatief uitgangsmateriaal voldoende is om de vraag te dekken. Zijn de hoofdrassen biologisch beschikbaar en zijn er meerdere aanbieders? dan kan de expertgroep aan LNV adviseren om een (sub)gewas op de Nationale Annex te plaatsen.

Zo werkt het

Schematisch overzicht van de Nederlandse regels voor plantaardig uitgangsmateriaal.

Actueel

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Nationale Annex van kracht. Voor de (buiten) groenteteelt is rabarber toegevoegd aan de Nationale Annex. Er zijn nu drie aanbieders van biologische rabarberplanten. Ook voor de akkerbouwgewassen wintergerst en wintererwten is vanaf 1 januari geen ontheffing meer mogelijk voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal. De Nationale Annex voor vegetatief uitgangsmateriaal (geldig sinds 1 november 2020) is uitgebreid met bloembollen voor de teelt van gladiool, dahlia, hyacint, tulp, narcis en krokus.

Kijk voor de categorie indeling van alle gewassen op www.biodatabase.nl. Daar vindt u ook het actuele aanbod aan biologisch uitgangsmateriaal.

Demoveld biologische prei

Op verzoek van de expertgroep voor biologisch uitgangsmateriaal is in 2020 een prei-demoveld aangelegd op proefboerderij Vredepeel. In dit demoveld zijn 13 herfst- en winterrassen opgenomen. Dit zijn allemaal preirassen die al in de biologische teelt gebruikt worden of waarvan de zaadproducenten verwachten dat ze interessant zijn voor de biologische teelt. Voor een deel van deze rassen is nu al biologisch zaad beschikbaar, voor de andere rassen komt mogelijk in de toekomst biologisch zaad beschikbaar.

Van het demoveld is een video opname gemaakt.


Een samenvatting van de resultaten van het demoveld vindt u hier.

Stand van zaken

Kijk voor het complete overzicht op de biodatabase. Daar vindt u tevens het actuele aanbod aan biologisch uitgangsmateriaal voor alle gewassen.

Werk in uitvoering


Biologisch uitgangsmateriaal voor kruiden
Stagiaire Jody Viljoen heeft in 2020 voor Bionext de Nederlandse biologische kruidenketen onderzocht om te achterhalen welk uitgangsmateriaal gebruikt wordt, waar het precies vandaan komt en wat nodig is om de doelstelling van 100% biologisch uitgangsmateriaal te halen. Lees hier het interview met Jody waarin ze ingaat op de meest interessante resultaten.

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zijn in het najaar van 2020 besproken in de expertgroepen voor biologisch uitgangsmateriaal. Voor de leden van de expertgroepen heeft het verbeteren van de informatie over kruiden op de Biodatabase prioriteit. Bionext heeft samen met de NAK Tuinbouw deze aanbeveling opgepakt en werkt aan een nieuwe indeling van het kruiden aanbod op de Biodatabase. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar worden voor welke toepassing het aanbod bedoeld is; voor menselijke consumptie of voor kruidenrijke graslanden.

Het volledige rapport van het kruidenonderzoek met een Nederlandse samenvatting (vanaf bladzijde 6) vind je hier.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.

Maaike is tevens associate member van ECO-PB, het Europese netwerk van biologische zaadveredelaars. Bekijk hier haar profiel.

Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV. Delphi en de leden van de expertgroep zijn partners.