Annex

In de biologische sector is het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal verplicht als het beschikbaar is. Tegelijkertijd biedt de Europese Regelgeving (EC 834/2007) verschillende mogelijkheden voor telers om ontheffing te krijgen voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal. Om er voor te zorgen dat zowel het aanbod als gebruik van biologisch zaad en vegetatief uitgangsmateriaal toenemen werkt Nederland sinds 2004 met een Nationale Annex(categorie 1) voor biologisch zaaizaad. Dit is een lijst van (sub)gewassen waarvoor het aanbod aan biologisch uitgangsmateriaal voldoende is voor alle teelten en afzetmarkten. Wij geven advies aan het ministerie van LNV welke (sub)gewassen in aanmerking komen voor plaatsing op categorie 1 (= de Nationale Annex). Voor deze (sub)gewassen zal in Nederland geen derogatie meer worden verleend voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.

Stand van zaken

Bionext organiseert jaarlijks expertgroep bijeenkomsten die LNV adviseren over de samenstelling van de Nationale Annex. Elk najaar komen, op verzoek van LNV, de expertgroepen voor biologisch uitgangsmateriaal bij elkaar. Zij hebben als taak om te beoordelen voor welke (sub)gewassen het aanbod aan biologisch zaad of vegetatief uitgangsmateriaal voldoende is om de vraag te dekken. Zijn de hoofdrassen biologisch beschikbaar en zijn er meerdere aanbieders? dan kan de expertgroep aan LNV adviseren om een (sub)gewas op de Nationale Annex (ook wel categorie 1 genoemd) te plaatsen. Dit is de lijst met (sub)gewassen waarvoor geen ontheffing mogelijk is voor het gebruik van gangbaar zaad of vegetatief uitgangsmateriaal.

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Nationale Annex van kracht. Voor vegetatief uitgangsmateriaal zijn er geen wijzigingen ten opzichte van 2019. Voor de open groente teelt zijn aspergekronen en “spruiten voor de vroege teelt “ toegevoegd aan de Nationale Annex. een overzicht van de vroege spruitrassen vindt u hier. Bij de akkerbouwgewassen is zonnebloem toegevoegd aan de Nationale Annex. Dit is uitgezonderd de teelt van zonnebloem als snijbloem. Hiervoor worden andere rassen gebruikt en daarvoor is nog geen biologisch zaad beschikbaar. Het gewas Incarnaatklaver dat gedurende het vorige seizoen was teruggeplaatst naar categorie 2 vanwege een tekort in het aanbod, staan opnieuw op categorie 1.

Kijk voor het complete overzicht op de biodatabase. Daar vindt u tevens het actuele aanbod aan biologisch uitgangsmateriaal voor alle gewassen.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV. Delphi en de leden van de expertgroep zijn partners.