Annex

In de biologische sector is het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal verplicht als het beschikbaar is. Tegelijkertijd biedt de Europese Regelgeving (EC 834/2007) verschillende mogelijkheden voor telers om ontheffing te krijgen voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal. Om er voor te zorgen dat zowel het aanbod als gebruik van biologisch zaad en vegetatief uitgangsmateriaal toenemen werkt Nederland sinds 2004 met een Nationale Annex(categorie 1) voor biologisch zaaizaad. Dit is een lijst van (sub)gewassen waarvoor het aanbod aan biologisch uitgangsmateriaal voldoende is voor alle teelten en afzetmarkten. Wij geven advies aan het ministerie van LNV welke (sub)gewassen in aanmerking komen voor plaatsing op categorie 1 (= de Nationale Annex). Voor deze (sub)gewassen zal in Nederland geen derogatie meer worden verleend voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal.

Stand van zaken

Bionext organiseert jaarlijks expertgroep bijeenkomsten die LNV adviseren over de samenstelling van de Nationale Annex. Voor 2019 zijn Boekweit, Inkarnaat klaver en Phacelia toegevoegd aan deze lijst.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV. Delphi en de leden van de expertgroep zijn partners.