Biodiversiteit

Biodiversiteit is, kort gezegd, de soortenrijkdom aan dieren en planten. In Nederland is naar schatting nog maar 15% over van de oorspronkelijke biodiversiteit. Biologische landbouw kan het tij keren.

Bedreiging voor voedselvoorziening
De Wereld Voedsel Organisatie beschouwt het verlies aan planten- en diersoorten als één van de grote bedreigingen van deze tijd. De rode lijst met bedreigde soorten groeit en de variatie in voedingsgewassen neemt af. Een verdere afname van het aantal soorten kan leiden tot een voedselcrisis.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de biologische landbouw daar een positieve verandering in kan brengen. Zo is er op biologische bedrijven meer bodemleven zoals micro-organismen en regenwormen. In de biologische landbouw groeien meer wilde planten en is de soortenrijkdom aan wilde planten aanzienlijk groter (57%) dan in de gangbare landbouw.

Hieronder staan de actuele projecten waarmee Bionext de biodiversiteit wil beschermen en vergroten.