Gesloten kringlopen

Het ideaalplaatje van de biologische sector is een zoveel mogelijk gesloten kringloop op regionale schaal, idealiter worden alleen duurzame/biologische inputs gebruikt. Op dit moment worden in de Nederlandse biologische landbouw echter nog gangbare meststoffen aangevoerd en biologische grondstoffen zoals veevoer geïmporteerd. Op basis van een onderzoek uit 2012 is in overleg met sector, LNV en Skal besloten het verplichte percentage A meststoffen op 65% te stellen, op basis van stikstof. Hierbij was het idee om de ontwikkeling te monitoren en te werken aan een stijging van dat percentage.

Na het onderzoek uit 2012 was geen nieuw onderzoek gedaan waardoor de vraag of dit percentage verder omhoog kan, lastig te beantwoorden was. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Bionext opdracht gegeven om te onderzoeken of de biologische kringloop verder te sluiten is en of het verplichte percentage A meststoffen kan stijgen.

Stand van zaken

Het project is afgerond op 31 maart 2019.

Contact

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Gerdine Kaptijn (kaptijn@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.