Mannelijke dieren

In de biologische melkvee- , geiten- en leghenhouderij ligt de focus op het produceren van melk en eieren en worden de mannelijke dieren meestal beschouwd als ‘bijproduct’. Hiermee zijn ze hetzelfde lot beschoren als hun soortgenoten in de gangbare sector; deze belanden in gangbare mesterijen of worden kort na hun geboorte gedood. Biologische veehouders, hun toeleveranciers en afnemers vinden deze verspilling van dierlijk eiwit een onwenselijke situatie, die niet past bij de biologische principes van hoog dierenwelzijn in combinatie met respect voor natuurlijke processen. In dit project werken we aan manieren om samen met veehouders, leveranciers en afnemers het dierenwelzijn voor de biologische stierkalveren, bokken en haantjes te vergroten. En mannelijke dieren een volwaardige plek in het veehouderijsysteem te bieden.

Stand van zaken

Bionext werkt samen met biologische ondernemers aan een betere bestemming voor deze dieren binnen het project ‘Mannenvlees’. In 2018 is met ondersteuning vanuit dit project de Bio Goat Meat coöperatie opgericht en de campagne ‘Man in de Pan’ gelanceerd.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Heleen Klinkert (klinkert@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Dit project wordt gefinancierd door Stichting DOEN.