Sierteelt

Bionext heeft eerder een project gedraaid waarin kleine en middelgrote bloembollentelers die willen omschakelen naar biologische bollenteelt ondersteund zijn. Dit deden we via kennisoverdracht en voorlichting bij de omschakelvragen en door middel van een marktverkenning. Dit sierteelt project is een vervolg hierop: hoe zorg je ervoor dat vraag en aanbod elkaar beter vinden en dat partijen in de keten meer gaan samenwerken en de risico’s verdelen. Zodra dat gerealiseerd is, zal het areaal biologische sierteelt gaan groeien en kan de markt haar werk doen. Nu faalt de markt op dat punt nog.

Stand van zaken

De volgende zaken worden onderzocht:
Hoe zijn de regels voor de teelt, verwerking en afzet van biologische sierteeltproducten? Zijn deze helder beschreven en goed te vinden voor geinteresseerde bedrijven en organisaties?
Kennen reguliere brancheorganisaties en afnemers het biologisch keurmerk en weten ze wat het inhoudt? Is deze informatie goed vindbaar op plaatsen waar mensen informatie zoeken over duurzame sierteelt?
Krijgt u de vraag van een consument waar biologische bloem(boll)en gekocht kunnen worden? U kunt dan naar deze lijst verwijzen. Mocht u een toevoeging hebben, neem dan contact met ons op.

Bijeenkomst samenwerking in de biologische sierteeltketen
Op 6 november vond een bijeenkomst plaats waarbij we samen met alle ketenpartijen onderzocht hebben hoe de sector zich het beste kan organiseren om de afzet van biologische sierteeltproducten te bevorderen. Bekijk hieronder een aantal van de gegeven presentaties:
Bijeenkomst ‘Samenwerking in de biologische sierteeltketen’ - Presentatie Opening - Bionext
Bijeenkomst ‘Samenwerking in de biologische sierteeltketen’ - Presentatie biologisch telen - Bionext
Bijeenkomst ‘Samenwerking in de biologische sierteeltketen’ - Presentatie Gemeente Meierijstad

Lees hier de factsheet over biologische sierteelt.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maaike Raaijmakers (raaijmakers@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.Partners en financiers

Het Ministerie van LNV financiert dit project.