Boerenlandvogelzuivel

De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel zorgen samen met Vogelbescherming Nederland voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen hun koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen. Via dit project worden boerenlandvogels optimaal beschermd op de velden en erven van de boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel.

Stand van zaken

Samen met Vogelbescherming Nederland zijn er maatregelen vastgesteld die de melkveehouders in 2018 op hun bedrijf ingevoerd hebben om de vogels te ondersteunen, zoals meer kruidenrijk grasland en later maaien. Bionext leidt in opdracht van Weerribben Zuivel het overleg tussen de samenwerkingspartners.

Meedoen?

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Neem contact op met Heleen Klinkert (klinkert@bionext.nl), projectleider Kennis & Innovatie.


Partners en financiers

Binnen dit project werkt Bionext samen met Weerribben Zuivel en ZuivelNL.