Naar content
Image

Pers

PERSBERICHT

Octrooi op agenda in Brussel

Op maandag 29 februari staat het onderwerp octrooi en kwekersrecht op de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel. Minister Kamp van Economische zaken zal daarbij namens Nederland aanwezig zijn.

25 februari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Biologische landbouw voorziet in voldoende voedsel

Biologische landbouw is een goede manier om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden, zelfs als de opbrengst lager is dan bij conventionele landbouw. Dat stellen onderzoekers van de Washington State University in de Verenigde Staten.

17 februari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Kijk waar je ei vandaan komt met de nieuwe eicode app

Met de nieuwe gratis Eicode app kan elke consument zien van welke boerderij zijn of haar ei komt. Op elk ei is een unieke code geprint.

15 februari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Commissie onder vuur op wetgevingseminar IFOAM EU

De biosector, verenigd in IFOAM EU, en het EU Parlement uiten felle kritiek op de positie van de Europese Commissie. De kritiek richt zich op de afkeuringsgrens voor residuen, behoud van controle in de biowetgeving en beperkingen aan import uit derde landen via de eis van compliance

11 februari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Tweede Kamer vraagt actieplan 'kalf bij de koe'

Op woensdag 9 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering opgeroepen wordt om binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij te komen om kalfjes bij de moederkoe te laten.

11 februari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Waar liggen de export- en importkansen? Bionext publiceert vijftal trendrapporten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Bionext de afgelopen maanden gewerkt aan een vijftal trendrapporten Export. Hierbij zijn biologische trends in België, Canada, Denemarken, Engeland en de VS onder de loep genomen.

08 februari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Bionext bij hoorzitting Voedselbeleid

Bavo van den Idsert, directeur Bionext sprak op 3 februari bij de Tweede Kamer hoorzitting Voedselbeleid. De toekomstvisie van Bionext is onder andere gebaseerd op de Bio1000

03 februari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Belangstelling voor alternatieve afzetkanalen voor biologische kalveren

De workshop ‘Hoe houden we kalveren binnen de biologische sector’ op 21 januari jl. is goed bezocht door biologische melkveehouders en andere bezoekers van de Bio-beurs.

28 januari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Een stap verder: Reudink en Agrifirm ondertekenen convenant Solidair met soja

Diervoederproducenten Reudink en Agrifirm hebben 21 januari jl. op de Bio-beurs in Zwolle het convenant ‘Solidair met soja’ ondertekend. Ze sluiten zich aan bij de overige partners uit de biologische pluimveeketen die aanvullende eisen stellen aan biologische soja die verwerkt wordt tot biologisch pluimveevoer.

28 januari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Het gaat spannen om de nieuwe biowetgeving

Na 9 edities van het IFOAM EU Organic Congres strijkt de internationale biobeweging eindelijk in Nederland neer. Het is Bionext gelukt het belangrijkste internationale bio Congres naar Nederland te halen.

28 januari 2016 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Biologische pluimveesector stelt extra eisen aan kippenvoer

De Nederlandse biologische legpluimveesector stelt voortaan extra eisen aan geïmporteerde soja voor kippenvoer. Dit gebeurt in samenwerking met het keurmerk Eco-Social, een sociaal keurmerk binnen de biologische sector.

16 december 2015 Redactie Bionext
PERSBERICHT

Ontwikkelingen biologische landbouw centraal op IFOAM-EU congres

Op het IFOAM-EU Congres -van 4 tot 6 april in Driebergen- is de centrale vraag: hoe kan de biologische sector verder aansluiten op de groeiende consumentenvraag?

Redactie Bionext
PERSBERICHT

Vrije-uitloopkip onschuldig aan groei fijnstof in de landbouw

Trouw geeft in haar artikel Wroetende vrije-uitloopkippen blijken grootste bron van fijnstof in de landbouw de vrije-uitloopkippen de schuld van de toename van fijnstof uit de landbouw. Toch kun je als consument nog steeds rustig een biologisch of vrije-uitloopei kiezen. De groei van het fijnstof komt namelijk door de verschuiving van de legbatterij- of kooikip naar de scharrelkip, zoals in het CBS-onderzoek zelf te lezen is.

Redactie Bionext

Perswoordvoering

Voor algemene informatie over activiteiten of publicaties van Bionext kunt u op contact opnemen met:

Miriam van Bree 030-2339980 / 06-46370784