Naar content
Image
Terug

Succesvolle actie bij Europees Octrooibureau

Succesvolle actie bij Europees Octrooibureau

12 dec 2016 Redactie Bionext

EOB maakt bekend: patenten op klassieke veredeling  voorlopig opgeschort

Bionext bood vanochtend een metershoge kerstboom aan , aan het Europees Octrooibureau(EOB)  in Rijswijk. De boom hangt vol met  door patenten bedreigde  groenten. Met deze actie wil  Bionext duidelijk  maken dat  wat haar betreft patenten op voedselgewassen  de boom in kunnen. Patenten staan deze winter hoog op de politieke agenda. Vandaag (12 december) vergadert de Landbouwraad over dit onderwerp. Het EOB reageerde positief en grijpt  deze gelegenheid aan om vandaag bekend te maken dat ze geen patenten op klassiek veredelde gewassen meer zal verlenen in afwachting van verdere besluitvorming.

Begin november publiceerde de Europese Commissie een ‘verklarende  notitie’ die meer duidelijkheid geeft over de gewenste  interpretatie van de Europese Biotechrichtlijn.   De belangrijkste conclusie die de Commissie trekt is dat de opstellers van de Richtlijn de bedoeling hadden om producten van klassieke veredeling zoals planten, zaden en vruchten uit te zonderen van patentering.

De Commissie neemt hiermee duidelijk afstand van het huidige beleid van het EOB dat al ruim honderd patenten heeft verleend op eigenschappen van klassiek veredelde gewassen.  De notitie is niet juridisch bindend maar heeft wel een grote politieke waarde. De volgende stap is dat de conclusies uit de notitie -via de administratieve Raad- worden  opgenomen in het beleid van het EOB.

Dringend beroep

Met haar actie deed Bionext  vandaag een  dringend beroep op het Europees Octrooibureau om in afwachting van de besluitvorming rondom de ‘verklarende notitie’ geen patenten meer te verlenen op klassiek veredelde gewassen. De delegatie van Bionext werd ontvangen en te woord gestaan door de heer Hoekstra en de heer Osterwalder van het EOB. In reactie op het verzoek  van Bionext antwoordden ze:  "Deze nieuwe interpretatie is van grote politieke waarde. Daarom heeft het EOB besloten alle patentaanvragen en bezwaarprocedures die  betrekking hebben op klassieke veredeling voorlopig aan te houden."

“Dat is goed nieuws ”, aldus Maaike Raaijmakers, “ hiermee laat het EOB zien dat ze de notitie van de Commissie serieus neemt. Maar hiermee zijn we er nog lang niet. De bal ligt nu  bij de Europese lidstaten die de visie van de Europese Commissie moeten onderschrijven. Nog niet alle lidstaten hebben hun positie al bepaald  dus dat wordt  nog spannend.  We weten natuurlijk ook dat de bedrijven die voorstander zijn van dit soort patenten een  grote lobbykracht hebben. Uiteindelijk moet een meerderheid van de leden van het EOB , waaronder ook niet-EU landen als Turkije en Albanië, de interpretatie van de Europese Commissie ondersteunen om ervoor te zorgen dat het bindend beleid wordt .”

Vervolgens is het de vraag of  een  wijziging in de interpretatie van  het Europees Octrooiverdrag voldoende zal zijn om daadwerkelijk een einde te maken aan patenten op natuurlijke eigenschappen van voedselgewassen. “ De kans bestaat dat patentaanvragers, met een extra technische stap, alsnog proberen om natuurlijke eigenschappen met een octrooi te beschermen. Daarom zullen wij doorgaan met campagnevoeren totdat natuurlijke eigenschappen van planten niet meer als een uitvinding geclaimd kunnen worden. Daarvoor moet ook de reikwijdte van de octrooibescherming worden ingeperkt.” besluit Raaijmakers.

De Grootste Zaadbank van Nederland

Dit voorjaar lanceerde Bionext  de campagne “De Grootste Zaadbank van Nederland” om een einde te maken aan het patenteren van natuurlijke eigenschappen van groenten. Door deze patenten krijgen bedrijven de eigendomsrechten over alle zaden, planten en vruchten waar die eigenschap in zit. Dit belemmert de ontwikkeling van nieuwe rassen, leidt tot hogere prijzen voor boeren en bedreigt op langere termijn onze voedselzekerheid.

Bionext riep iedereen op om speciale actiezaden in huis te halen, ze te laten onderduiken in de vriezer en zo filiaal te worden van de Grootste Zaadbank van Nederland. De campagne was een groot succes.

‘Patenten kunnen de boom in’

Met deze kerstactie geeft Bionext  een nieuwe impuls aan de campagne. Hierin staat radijskers centraal, Ook deze groente wordt bedreigd door een patent.

Kijk voor meer informatie op www.degrootstezaadbank.nl

 

 

 


Perswoordvoering

Voor algemene informatie over activiteiten of publicaties van Bionext kunt u op contact opnemen met:

Aafke Hofman: 06-16179613

Miriam van Bree: 030-2339980 / 06-46370784