ANBI

Stichting Bionext is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de ANBI is Stichting Bionext verplicht om op haar website duidelijkheid te geven over een aantal onderdelen.

Beleidsplan Stichting Bionext
Stichting Bionext 2021 ANBI publicatie