Naar content
Image

Het gaat spannen om de nieuwe biowetgeving

28 jan 2016 Redactie Bionext

10e Organic Congres op 4-6 april in Nederland: Het gaat spannen om de nieuwe biowetgeving

Na 9 edities van het IFOAM EU Organic Congres strijkt de internationale biobeweging eindelijk in Nederland neer. Het is Bionext gelukt het belangrijkste internationale bio Congres naar Nederland te halen. En het Organic Congres wordt geopend door staatsecretaris Van Dam. Aanleiding is het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Daarom zit Nederland ook de triloog voor over de nieuwe bio wetgeving. En dat gaat écht ergens over…

Wordt de biologische procesgerichte wetgeving gereduceerd tot een afkeuringsgrens op residuen?
Dat is wat de Commissie wil. De Bio sector staat daar lijnrecht tegenover: het betekent het begin van het einde, omdat alles zal draaien of de aan- of afwezigheid van residuen. Daarmee wordt de sector probleemeigenaar van een probleem dat zij zelf niet veroorzaakt. 

Krijgen Derde wereld landen voldoende toegang tot de EU-markt? 
Als het aan de Commissie ligt wordt dit ernstig ingeperkt via de zogenaamde compliance-eis: alles moet 100% identiek zijn de bioregelgeving in de EU. Maar de tropen hebben toch wat andere teelten en condities dan de EU. Er moet dus minimaal een systeem van regionale variatie ingebouwd worden.

Wordt een provincie de definitie van een regio, of wordt de EU als regio erkend? 
Te grote inperking van de regio definitie zal een ernstige beknelling worden voor de groeiende biosector en dat mag niet gebeuren.

Wordt het controlesysteem uit de biowetgeving gehaald?
Biologische certificering en controle is een specialisme, dat niet zomaar naar de horizontale wetgeving kan. Daarom moet het onderdeel zijn en blijven van de biologische wetgeving, met een verdere versterking van risicogericht toezicht.

Dit en andere onderwerpen, zoals de toekomst van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), zijn belangrijke thema’s op het 10e Organic Congres. Bionext zal in samenwerking met haar ledenorganisaties extra media-aandacht generen voor de belangrijke onderwerpen in de onderhandelingen over de nieuwe biowetgeving en een nieuw Nederlands initiatief voor de nationale en internationale biogemeenschap.

Zorg dat u erbij bent en schrijf u nu in!
Op maandag 4 april wordt informeel gestart met een diner in het KIT te Amsterdam. Op 5 en 6 april vindt het Organic Congres plaats in Congrescentrum De Horst te Driebergen. (Voertaal: Engels.)

Als je je nu aanmeldt, dan kun je genieten van een vroege vogel korting die kan oplopen tot 20% van de prijs. Kijk voor alle informatie, programma en aanmelding op de congres website.

0