Naar content
Image

Nieuws

Reactie op voorpublicatie onderzoek naar pesticidengehalte mest

Vorige week verscheen op Foodlog een voorpublicatie van een onderzoek naar de relatie van weidevogels en pesticiden, We kijken ernaar uit het volledige onderzoeksrapport te kunnen bestuderen.

25 februari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Divers aanbod op Holland Paviljoen BIOFACH

Na het succes van de Bio-beurs vorige week, maakt de Nederlandse biologische sector zich weer klaar om ook internationaal te schitteren. Het Holland Paviljoen is al jaren een belangrijk uithangbord en ontmoetingsplek van de Nederlandse biologische sector op de BIOFACH. Bionext organiseert dit jaar opnieuw het Holland Paviljoen, waar een mooie mix van Nederlandse bedrijven zich presenteert op de belangrijkste internationale vakbeurs.

05 februari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Kenniscafé Strokenteelt 15 maart 2019

Op 15 maart organiseert Groen Kapitaal, hét netwerkplatform van de provincie Noord-Holland voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren, samen met Bionext een kenniscafé over strokenteelt en verder.

04 februari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Patent op tomaten ingetrokken

Syngenta heeft haar patent op tomaten ingetrokken. In het patent claimde Syngenta tomatenzaden, -planten en de vruchten als haar uitvinding.

01 februari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

EU-bio, EKO en Demeter opnieuw Topkeurmerken

Vandaag maakte Milieu Centraal de nieuwe top 10 topkeurmerken in de voedingssector bekend, waaronder het Europees keurmerk voor biologisch, het EKO-keurmerk en Demeter.

30 januari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Nieuwe campagne Bionext

Op 1 februari 2019 start Bionext het 3-jarig promotieprogramma Bio lekker voor je, voor de promotie van biologische producten in Nederland. Het doel is om de meerwaarde van biologische producten te laten zien en het marktaandeel te vergroten.

16 januari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Vereniging BioNederland start zorgenmeldpunt

De biologische sector groeit hard: er komen circa 50 gecertificeerde bedrijven per maand bij die zich allemaal aan de biologische wetgeving moeten houden. Dat is een mooie, maar ook grote uitdaging. Het is uiteraard van belang dat de kwaliteit in de (internationale) biologische keten betrouwbaar blijft. Het gaat bijna altijd goed in de keten, maar soms is er een vermoeden dat er iets mis is. Daarom heeft BioNederland een zorgen-meldpunt opgericht.

07 januari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Nieuwe Nationale Annex voor biologisch uitgangsmateriaal

Elk najaar komen, op verzoek van LNV, de expertgroepen voor biologisch uitgangsmateriaal bij elkaar. Zij hebben als taak om te beoordelen voor welke (sub)gewassen het aanbod aan biologisch zaad of vegetatief uitgangsmateriaal voldoende is om de vraag te dekken. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe Nationale Annex van kracht.

01 januari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Begin 2019 goed en sluit aan bij een van bio-ketenorganisaties!

De biologische ketenorganisaties in Nederland wensen u een Biotastisch 2019! De biologische keten is in Nederland op unieke wijze georganiseerd. Per schakel in de keten is er een vereniging die de krachten binnen díe schakel bundelt en collectieve diensten en activiteiten organiseert die voor leden individueel teveel tijd of geld kosten of waarvoor de kennis en kunde ontbreekt. Alle drie zorgen ze dat juist díe stappen gezet worden die aansluiten bij de wensen en belangen van hun leden.

01 januari 2019 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biologisch en klimaat

Via diverse kanalen was er afgelopen week volop aandacht voor een Amerikaans-Zweedse studie in Nature. Hun conclusie: biologische landbouw zou per kilogram product meer CO2 produceren dan intensieve conventionele productie. Bavo van den Idsert, directeur bij Bionext, reageert op dit onderzoek.

24 december 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Toch weer patenten op klassieke veredeling?

Op 5 december besloot de ‘Kamer van Beroep‘ van het Europees Octrooi Bureau om de eerdere beslissing (van 30 juni 2017) om geen octrooien meer te verlenen op producten van klassieke veredeling, ongeldig te verklaren. Bionext is geschokt door de uitspraak.

06 december 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Matchmaking Agri meets Design

Onlangs is Bionext gestart met het project Agri meets Design. Na een inspirerend matchmaking event tijdens de Dutch Design week afgelopen oktober zijn er kunstenaars gekoppeld aan de ondernemers.

06 december 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Nu ook Waalse versie van het 'Convenant Robuuste Aardappelrassen' getekend op de Interpom-Primeurs te Kortrijk

Op dinsdag 27 november werd op de Interpom-Primeurs beurs te Kortrijk, het “convenant robuuste aardappelrassen” ondertekend door 37 partners uit de biologische aardappelketen uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Onder de meer dan 65 aanwezigen was ook de Waalse minister van landbouw René Collin, die het convenant mede heeft ondertekend. In opvolging van eerdere initiatieven in Nederland (augustus 2017, door Bionext) en Vlaanderen (juni 2018, door Bioforum) kwamen nu de partners uit de Waalse biologische aardappelketen bij elkaar om het gebruik en de ontwikkeling van robuuste aardappelrassen te stimuleren.

29 november 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Meer robuuste biologische aardappelrassen op het veld en in het schap

Op donderdag 15 november kwamen de partners van het convenant ‘versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ bij elkaar in Emmeloord om de voortgang te bespreken.

26 november 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bionext bezoekt koolstofboeren in Ökoregion Kaindorf

Bionext is op werkbezoek geweest in Ökoregion Kaindorf (Oostenrijk) in het kader van het Europese project ‘Carbon Farming’. Doel van het bezoek was om meer te weten te komen over koolstofbinding in de bodem door akkerbouwers en de verwaarding hiervan via humuscertificaten.

26 november 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biofach barst uit zijn voegen

De groei van de biologische sector weerspiegelt zich op de grootste biologische beurs van de wereld. In februari 2019 staat er een recordaantal bedrijven in de Neurenberg Messe.

26 november 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

De broccoli is bevrijd! Patent op klassiek veredelde broccoli verworpen

Op dinsdag 30 oktober heeft Het Europees Octrooi Bureau (EOB) het patent van Monsanto op de broccoli met een lange steel verworpen.

04 november 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Gesprekken met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deze week wordt de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2019 behandeld in de Tweede Kamer. Minister Schouten koerst met haar ministerie op kringlooplandbouw. De biologische landbouw is hier eigenlijk al jaren mee aan de slag en ziet daarom veel aanknopingspunten in de visie. Bionext heeft daarom met een aantal Kamerleden gesproken, om de biologische sector in beeld te brengen en te houden.

30 oktober 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Kansen voor (startende) biologische boeren en telers in Noord-Brabant

Tijdens de openbare inschrijving 2019 van de pachtpercelen van de Provincie Noord-Brabant is gebleken dat een aantal clusters niet op de juiste wijze is aangeboden. Er is gelegenheid om opnieuw in te schrijven voor deze percelen.

29 oktober 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bio-beurs en DLG Benelux slaan handen ineen voor BioMechaTech 2019

Bio-beurs b.v. en DLG Benelux zijn met onmiddellijke ingang een samenwerking aangegaan om de BioMechaTech 2019 verder uit te bouwen.

11 oktober 2018 Redactie Bionext
0 Reacties
0