Naar content
Image

Nieuws

Biologische landbouw voorziet in voldoende voedsel

Biologische landbouw is een goede manier om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden, zelfs als de opbrengst lager is dan bij conventionele landbouw. Dat stellen onderzoekers van de Washington State University in de Verenigde Staten.

17 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Kijk waar je ei vandaan komt met de nieuwe eicode app

Met de nieuwe gratis Eicode app kan elke consument zien van welke boerderij zijn of haar ei komt. Op elk ei is een unieke code geprint.

15 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Tweede Kamer vraagt actieplan 'kalf bij de koe'

Op woensdag 9 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering opgeroepen wordt om binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij te komen om kalfjes bij de moederkoe te laten.

11 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Commissie onder vuur op wetgevingseminar IFOAM EU

De biosector, verenigd in IFOAM EU, en het EU Parlement uiten felle kritiek op de positie van de Europese Commissie. De kritiek richt zich op de afkeuringsgrens voor residuen, behoud van controle in de biowetgeving en beperkingen aan import uit derde landen via de eis van compliance

11 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biofach bruist van bio energie

De bruisende energie die op de Bio-beurs voelbaar was bij de Nederlandse bio sector, is in het kwadraat voelbaar op de Biofach in de internationale bio-sector. De groei wereldwijd versnelt.

11 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Waar liggen de export- en importkansen? Bionext publiceert vijftal trendrapporten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Bionext de afgelopen maanden gewerkt aan een vijftal trendrapporten Export. Hierbij zijn biologische trends in België, Canada, Denemarken, Engeland en de VS onder de loep genomen.

08 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bionext bij hoorzitting Voedselbeleid

Bavo van den Idsert, directeur Bionext sprak op 3 februari bij de Tweede Kamer hoorzitting Voedselbeleid. De toekomstvisie van Bionext is onder andere gebaseerd op de Bio1000

03 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Belangstelling voor alternatieve afzetkanalen voor biologische kalveren

De workshop ‘Hoe houden we kalveren binnen de biologische sector’ op 21 januari jl. is goed bezocht door biologische melkveehouders en andere bezoekers van de Bio-beurs.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Het gaat spannen om de nieuwe biowetgeving

Na 9 edities van het IFOAM EU Organic Congres strijkt de internationale biobeweging eindelijk in Nederland neer. Het is Bionext gelukt het belangrijkste internationale bio Congres naar Nederland te halen.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Terugblik Bio1000 werd op Biobeurs een Vooruitblik

Op 10 oktober was de Bio1000, waar ruim 500 biologisch geïnteresseerden nadachten over de toekomst van biologisch. Vervolgens zijn er werkgroepen aan de slag gegaan met de belangrijkste thema’s voor de toekomst. Deze groepen gaven tijdens de Biobeurs op de Biobeurs een tussentijdse presentatie van de vorderingen.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Nationaal afwegingskader voor GGO teelt in de maak

Bionext was aanwezig bij een bijeenkomst voor stakeholders over het nationale afwegingskader voor GGO teelt. Daar is gesproken over de criteria die van belang zijn om te bepalen of een in Europa toegelaten GGO ook in Nederland geteeld mag worden.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Innovatiemakelaars op Bio-Beurs

De topsector Agri & Food, waar overheid en bedrijfsleven samen werken aan ontwikkeling van de landbouw en voedingssector, zet al enkele jaren innovatiemakelaars in om het MKB te ondersteunen bij vragen over innovaties.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bio-beurs 2016 in beeld

Tijdens afgelopen Bio-beurs was er natuurlijk ook heel veel pers aanwezig. Vooral de officiële opening met Jonnie en Thérèse Boer trok veel journalisten naar Zwolle

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Een stap verder: Reudink en Agrifirm ondertekenen convenant Solidair met soja

Diervoederproducenten Reudink en Agrifirm hebben 21 januari jl. op de Bio-beurs in Zwolle het convenant ‘Solidair met soja’ ondertekend. Ze sluiten zich aan bij de overige partners uit de biologische pluimveeketen die aanvullende eisen stellen aan biologische soja die verwerkt wordt tot biologisch pluimveevoer.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Reudink en Agrifirm nieuwe partners convenant Solidair met soja

Diervoederproducenten Reudink en Agrifirm sluiten zich aan bij het convenant Solidair met soja, waarin aanvullende eisen worden gesteld aan soja van ver die verwerkt wordt tot biologisch pluimveevoer.

14 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Testbericht voor ledennieuws

Bionext Community kan nieuwsberichten plaatsen die alleen voor leden zijn.

01 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biologische pluimveesector stelt extra eisen aan kippenvoer

De Nederlandse biologische legpluimveesector stelt voortaan extra eisen aan geïmporteerde soja voor kippenvoer. Dit gebeurt in samenwerking met het keurmerk Eco-Social, een sociaal keurmerk binnen de biologische sector.

16 december 2015 Redactie Bionext
0 Reacties
1

Bionext op IFOAM Organic World Congress 2014

Van 13 t/m 15 oktober jl. vond het Organic World Congres van IFOAM plaats in Istanbul. Het thema van dit jaar was ‘building organic bridges’. Bionext was uitgenodigd om twee projecten te presenteren waarin dit thema tot uitdrukking komt: ‘Solidair met soja’ en ‘Organic Quality Assurance’.

23 oktober 2014 Redactie Bionext
0 Reacties
0

‘Solidair met soja’ uitgenodigd voor IFOAM Organic World Congress

Bionext is uitgenodigd om het initiatief ‘Solidair met soja’ te presenteren op het IFOAM Organic World Congress dat van 13 t/m 15 oktober plaatsvindt in Istanbul, Turkijke. ‘Solidair met soja’ is een initiatief van de Nederlandse biologische pluimveesector, Bionext en Solidaridad.

17 maart 2014 Redactie Bionext
1 Reacties
0

Presentatie nieuwe partners convenant ‘Solidair met soja’

In de IJsselhallen in Zwolle zal biologische diervoederfabrikant ‘De Eendracht’ uit Rouveen het convenant ‘Solidair met soja’ ondertekenen. Projectleider Bionext is daarnaast in gesprek met twee andere partijen die actief zijn in de biologische pluimveeketen en interesse hebben in deelname aan het initiatief.

17 maart 2014 Redactie Bionext
0 Reacties
0