Naar content
Image

Nieuws

Biohuis werkt aan reactie op voorstel nieuwe biologische excretieforfaits

Het ministerie van Economische Zaken heeft een actualisatie van de excretieforfaits voor biologische dieren opgesteld. Biologische ondernemers hebben tot 30 augustus tijd om hierop te reageren via een inspraakprocedure

28 augustus 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Horizon 2020 informatie over 2017 calls voor Societal Challenge 2

27 en 28 juni 2016 organiseerde de Europese Commissie informatiedagen over een onderdeel van haar onderzoeks-programma, het deel maatschappelijke uitdagingen 2, Societal Challenges 2.

28 augustus 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

TP Organics en Bionext pleiten voor Europees vlaggeschipproject voor transitie van het voedselsysteem

Het Technology Platform Organics heeft samen met haar achterban een standpunt uitgewerkt over de belangrijkste kennisvragen voor voedselsystemen en voedselwaardeketens.

28 augustus 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biologische sector accepteert geen misbruik koper

In de media wordt geschreven dat er misbruik gemaakt zou worden van koper in de biologische aardappelteelt. de biologische sector tegen het oneigenlijk gebruik van koper.

10 augustus 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Wijziging in de bio-wetgeving vanaf 7 november 2016

Per 7 november 2016 wijzigt bijlage VIII van de 889/ 2008, Additieven en hulpstoffen

02 augustus 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Vermarkting stierkalveren: Oproep aan Brabantse en Friese biologische veehouders

Bionext is op zoek naar biologische veehouders in Noord-Brabant en Friesland die interesse hebben in het biologisch houden van kalveren

28 juli 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Organic Innovation days, editie 2016

Overal in Europa worden er nieuwe oplossingen bedacht door ondernemers en onderzoekers voor problemen in de biologische teelt, verwerking en bewaring. Die innovatieve kracht van de sector wil het TP Organics platform zichtbaar maken op de 'Organic Innovation Days'.

28 juli 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Infobulletin regelgeving #13: het resultaat van het NL voorzitterschap

Voor leden van de aangesloten verenigingen Biohuis, BioNederland en de Biowinkelvereniging heeft Bionext een nieuw infobulletin regelgeving gemaakt

28 juli 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
1

Bionext peilt interesse in mobiel slachten

Bionext en INNOHOW roepen biologische veehouders en verwerkers met interesse in mobiel slachten op om zich te melden. Mobiel slachten, het direct bij de stal slachten in een mobiele slachterij, heeft voordelen ten aanzien van dierenwelzijn en vleeskwaliteit.

20 juli 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Overdrachtsovereenkomst e-learning module voor biologische winkels getekend

Tijdens de laatste bijeenkomst in Montpellier is het e-learning lesprogramma voor duurzame ontwikkeling van biologische winkels afgerond. Deelnemende landen waren Duitsland, Frankrijk, Turkije, Tsjechie, Bulgarije, Slovenië en Nederland.

14 juli 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bio-boeren voorrang bij pachtgronden provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom. De provincie is van plan de beschikbare percelen voor het jaar 2017 in geliberaliseerde pacht uit te geven.

05 juli 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biologisch groeit, boeren blijven achter

ABN amro bracht een memo uit over de biologische markt, met de strekking: biologische afzet in Nederland en Europa blijft ook in de toekomst groeien, de boeren stappen onvoldoende in op deze uitdaging.

30 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bionext sluit zich aan bij coalitie tegen TTIP

Bionext heeft geen vertrouwen dat TTIP meerwaarde oplevert voor het biologisch bedrijfsleven.

30 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bionext voert actie bij Europees Octrooi Bureau in Munchen

Op 29 juni overhandigde Bionext de filialen van 'de grootste zaadbank van Nederland' aan de voorzitter van de Administratieve Raad van het Europees Octrooi Bureau (EOB) Jesper Kongstad. Daarnaast zijn meer dan 800.000 handtekeningen tegen patenten op planten en dieren overhandigd.

30 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Milde conservering voor de biologische voedselindustrie

Op 28 juni jl. organiseerde Food Tech Park Brainport ism Bionext een themaochtend rondom milde conservering voor de biologische voedselindustrie.

29 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bionext overhandigt resultaten campagne ‘De Grootste Zaadbank van Nederland’ aan Europees Octrooibureau

Op woensdag 29 juni overhandigt Bionext een landkaart met 3000 filialen van De Grootste Zaadbank van Nederland aan het Europees Octrooi Bureau (EOB). Het aanbieden gebeurt tijdens een grote manifestatie, georganiseerd door No patents on Seeds.

27 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Nieuwe biologische reclamecampagne voor jouw bedijf

Of je nu boer, verwerker, handelaar, kok, of consument bent, één ding hebben we gemeen: samen staan we achter biologisch. Om dit te laten zien heeft Bionext, samen met haar aangesloten leden, een campagne ontwikkeld om het biologisch keurmerk meer zichtbaarheid te geven.

27 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biosector doet appèl op vicevoorzitter EU-commissie Timmermans: stop herziening biologische wetgeving

Het is ook onder Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad niet gelukt om een akkoord te sluiten over nieuwe wetgeving voor biologische productie en controle. De biologische sector vraagt in een open brief aan vice voorzitter Timmermans om het voorstel in te trekken.

24 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biologische boerderijen trekken circa 45.000 bezoekers

Bijna 45 duizend mensen hebben, ondanks het wisselvallige weer op zaterdag, afgelopen weekend een biologische boerderij bezocht. In heel Nederland deden bijna 140 boeren en tuinders mee, van groente- en fruittelers tot en met varkens- en pluimveehouders.

20 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

50 duizend bezoekers verwacht tijdens Lekker naar de Boer

Steeds meer mensen staan achter biologisch. Wil jij ook weten – en zéker weten – hoe biologische producten worden geproduceerd, kom dan in het weekend van 18 en 19 juni Lekker naar de Boer. Tijdens dit weekend openen circa 140 boerenbedrijven verspreid over heel Nederland hun deuren en kunnen consumenten zelf zien en beleven hoe de biologische boer werkt.

17 juni 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0