Naar content
Image

Nieuws

Kippengeluiden gezocht voor vertaal-app

Kippentaal is eenvoudiger dan in eerste instantie werd gedacht. Specialisten van Bionext ontwikkelen op dit moment een app waarmee de meeste kippengeluiden vertaald kunnen worden.

21 maart 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Inschrijvingen 'Lekker naar de Boer' stromen binnen

Circa 60 biologische boeren en tuinders hebben zich inmiddels al aangemeld voor de open dagen op 18 en 19 juni.

17 maart 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Negatieve keurmerken werken beter dan positieve

Volgens het promotie-onderzoek van marketingdocent Van Dam is het effectiever om producten die slecht zijn voor het milieu van een negatief milieukeurmerk te voorzien.

11 maart 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Skal gaat lijst van inputs publiceren

Skal onlangs een overeenkomst gesloten met het gerenommeerde Zwitserse biologische instituut FiBL. Na een positieve beoordeling door FiBL, plaatst Skal het product op een positieve lijst.

25 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Octrooi op agenda in Brussel

Op maandag 29 februari staat het onderwerp octrooi en kwekersrecht op de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel. Minister Kamp van Economische zaken zal daarbij namens Nederland aanwezig zijn.

25 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Amerikaanse biologische telers willen verplichting voor telen in de grond

In de Europese biologische regelgeving is vastgelegd dat biologisch telen in de grond plaatsvindt. In de Verenigde Staten wordt op dit moment de biologische regelgeving herzien.Een grote groep biologische telers uit de VS wil graag heel helder vastgelegd zien dat ook in de VS biologische teelt altijd in de grond plaatsvindt.

23 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Nieuwe missie en visie Bionext vastgesteld

Begin dit jaar is de nieuwe missie en visie van Bionext vastgesteld. De nieuwe missie luidt: Bionext verbindt de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument.

23 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biologische landbouw voorziet in voldoende voedsel

Biologische landbouw is een goede manier om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden, zelfs als de opbrengst lager is dan bij conventionele landbouw. Dat stellen onderzoekers van de Washington State University in de Verenigde Staten.

17 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Kijk waar je ei vandaan komt met de nieuwe eicode app

Met de nieuwe gratis Eicode app kan elke consument zien van welke boerderij zijn of haar ei komt. Op elk ei is een unieke code geprint.

15 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Tweede Kamer vraagt actieplan 'kalf bij de koe'

Op woensdag 9 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering opgeroepen wordt om binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij te komen om kalfjes bij de moederkoe te laten.

11 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Commissie onder vuur op wetgevingseminar IFOAM EU

De biosector, verenigd in IFOAM EU, en het EU Parlement uiten felle kritiek op de positie van de Europese Commissie. De kritiek richt zich op de afkeuringsgrens voor residuen, behoud van controle in de biowetgeving en beperkingen aan import uit derde landen via de eis van compliance

11 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Biofach bruist van bio energie

De bruisende energie die op de Bio-beurs voelbaar was bij de Nederlandse bio sector, is in het kwadraat voelbaar op de Biofach in de internationale bio-sector. De groei wereldwijd versnelt.

11 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Waar liggen de export- en importkansen? Bionext publiceert vijftal trendrapporten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Bionext de afgelopen maanden gewerkt aan een vijftal trendrapporten Export. Hierbij zijn biologische trends in België, Canada, Denemarken, Engeland en de VS onder de loep genomen.

08 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bionext bij hoorzitting Voedselbeleid

Bavo van den Idsert, directeur Bionext sprak op 3 februari bij de Tweede Kamer hoorzitting Voedselbeleid. De toekomstvisie van Bionext is onder andere gebaseerd op de Bio1000

03 februari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Belangstelling voor alternatieve afzetkanalen voor biologische kalveren

De workshop ‘Hoe houden we kalveren binnen de biologische sector’ op 21 januari jl. is goed bezocht door biologische melkveehouders en andere bezoekers van de Bio-beurs.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Het gaat spannen om de nieuwe biowetgeving

Na 9 edities van het IFOAM EU Organic Congres strijkt de internationale biobeweging eindelijk in Nederland neer. Het is Bionext gelukt het belangrijkste internationale bio Congres naar Nederland te halen.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Terugblik Bio1000 werd op Biobeurs een Vooruitblik

Op 10 oktober was de Bio1000, waar ruim 500 biologisch geïnteresseerden nadachten over de toekomst van biologisch. Vervolgens zijn er werkgroepen aan de slag gegaan met de belangrijkste thema’s voor de toekomst. Deze groepen gaven tijdens de Biobeurs op de Biobeurs een tussentijdse presentatie van de vorderingen.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Nationaal afwegingskader voor GGO teelt in de maak

Bionext was aanwezig bij een bijeenkomst voor stakeholders over het nationale afwegingskader voor GGO teelt. Daar is gesproken over de criteria die van belang zijn om te bepalen of een in Europa toegelaten GGO ook in Nederland geteeld mag worden.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Innovatiemakelaars op Bio-Beurs

De topsector Agri & Food, waar overheid en bedrijfsleven samen werken aan ontwikkeling van de landbouw en voedingssector, zet al enkele jaren innovatiemakelaars in om het MKB te ondersteunen bij vragen over innovaties.

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0

Bio-beurs 2016 in beeld

Tijdens afgelopen Bio-beurs was er natuurlijk ook heel veel pers aanwezig. Vooral de officiële opening met Jonnie en Thérèse Boer trok veel journalisten naar Zwolle

28 januari 2016 Redactie Bionext
0 Reacties
0