Nieuws

Project ‘Biologisch voor het klimaat’ van start

30-08-23 17:27

De klimaatcrisis is één van de grootste uitdagingen van onze tijd, zeker ook voor de landbouwsector. De biologische sector zal er alles aan doen om een positieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom is onlangs het 2-jarig project ‘Biologisch voor het klimaat' van start gegaan. Bionext onderzoekt samen met de sector en onderzoekers welke factoren (KPI’s) een rol spelen als je de klimaatprestatie van een landbouwbedrijf wilt bepalen.

Bionext projectleider Niels Heining: “Binnen dit project gaan we onderzoeken hoe we de klimaatprestatie van biologische bedrijven kunnen meten. Om te kunnen laten zien welke biologische maatregelen bijdragen aan de klimaatprestatie, maar ook om helder te krijgen waar we kunnen verbeteren. Dit gaan wij doen bij biologische melkvee, akkerbouw en fruitteelt bedrijven. Daarnaast is het essentieel dat doorontwikkeling bijdraagt aan het verdienvermogen van de sector. Een behoorlijke ambitie, maar daar deinzen wij niet voor terug.

Op dit moment zijn er al verschillende bijeenkomsten belegd met onderzoekers. Tijdens de bijeenkomsten zoeken we met elkaar naar de beste methodiek om de klimaatprestatie van biologische bedrijven in kaart te brengen. Een methodiek waarvan de resultaten inzicht geven aan de individuele ondernemer om te verbeteren en die aansluit bij de biologische werkwijze. Later dit najaar gaan we op zoek naar 15 biologische bedrijven waar we de klimaatprestatie in kaart kunnen brengen.”

Contact
Wil je meer weten over het project of heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Niels Heining via e-mail: heining@bionext.nl
Meer informatie over het project vind je hier: https://bionext.nl/wat-doen-we/Projecten/klimaatvr...

Het project Klimaatvriendelijke landbouw: KPI's voor een ketenbreed verdienmodel wordt uitgevoerd in opdracht van BioNederland en Biohuis en gefinancierd vanuit het Economisch Herstel Fonds.


vind-ik-leuk(s)