Nieuws

Persbericht: De Kring Loop van 14 januari

13-01-20 13:35

De afgelopen weken ontvingen wij diverse mailtjes over de “Kring Loop” van 14 januari a.s., het bijbehorende 10 punten plan en of wij als biologische sector wel of niet moeten meelopen en de punten al dan niet moeten onderschrijven. De vragen gaan vooral over het feit of wij met andere organisaties (die ook meelopen) geassocieerd willen worden, of wij alle 10 punten nadrukkelijk onderschrijven en of wij niet andere boeren organisaties in het harnas jagen door mee te lopen.

Biohuis, Bio Nederland, De Biowinkelvereniging en Bionext lopen de 14de vol overtuiging mee omdat wij ons zorgen maken over onze leefomgeving, ons klimaat en ons landbouw- en voedselsysteem en daarom de ontwikkeling naar een kringlooplandbouw van harte ondersteunen. Misschien hadden wij de punten iets anders opgeschreven maar wij staan 100% achter de principes en de richting van het document. Het is goed dat ook bepaalde, niet biologische duurzaam georiënteerde boeren organisaties meelopen want de toekomst die wij voor ogen hebben kan nooit uitsluitend door de biologische (BD) sector worden bereikt. Wij zijn vooral heel gelukkig met het feit dat boeren samen met natuurorganisaties en burgers optrekken.

De biologische landbouw is een krachtig, onafhankelijk gecertificeerde bedrijfsvoering dat gebaseerd is op de heldere IFOAM principes en met een sterk internationaal erkend keurmerk. We kunnen en moeten daarmee veel sterker naar buiten treden en consumenten duidelijk maken wat biologisch allemaal betekent en dat gaan we de komende jaren ook volop doen. Als het gaat om de grote maatschappelijke vraagstukken waar wij anno 2020 voor staan, zullen wij laten zien dat wij als biologische sector een belangrijke onderdeel zijn van de oplossing. Hierin zoeken wij nadrukkelijk de verbinding met de samenleving, met maatschappelijke organisaties, met de wetenschap, de politiek en uiteraard met boeren die ook stappen willen maken naar een duurzamere voedselproductie.


vind-ik-leuk(s)