Nieuws

Nieuw convenant robuuste biologische aardappelen ondertekend door Belgische en Franse aardappelsector

11-09-23 12:14

Afgelopen woensdag is er een nieuw Belgisch-Frans aardappelconvenant gesloten tijdens Potato Europe in Doornik. Dit is goed nieuws, ook voor de Nederlandse aardappelsector. De verwachting is dat mede door de uitbreiding naar Frankrijk de vraag naar robuuste rassen en naar biologisch pootgoed van robuuste rassen, verder zal toenemen.

Klik hier om dit nieuwe robuuste rassen convenant te lezen
Klik hier voor de Belgische robuuste rassenlijst

Het convenant
De eerste overeenkomst, die in 2018 van start ging, liep van 2019 tot eind 2021. Het hield in dat alle ondertekenaars zich inzetten het aandeel robuuste aardappelrassen te verhogen. Robuuste aardappelen zijn rassen die resistent tegen de aardappelziekte. De Belgische robuuste rassenlijst 2023 bevat 35 verschillende variëteiten.

Maaike Raaijmakers was namens Bionext bij de ondertekening. Maaike: "We trokken al gezamenlijk op met België en delen bijvoorbeeld de resultaten van de robuuste rassen in de verschillende demovelden. Het is heel mooi dat ook Frankrijk nu meedoet. Het is goed voor de afzet als er in meer landen vraag komt naar robuuste aardappelen."

De Belgische aardappelmarkt
In 2022 werden robuuste aardappelen geteeld op ongeveer 40% van het biologische aardappelareaal in België. Begin 2023 was iets meer dan 60% van de biologische aardappelen die in de supermarkten verkocht werden, robuust. Het nieuwe convenant, dat loopt tot eind 2026, is gericht op het verhogen van het percentage robuuste rassen, zowel op het veld als in de distributie.

Het benadrukt de noodzaak voor de aardappelverwerkende bedrijven om meer robuuste rassen te gebruiken bij de productie van biologische friet. Daarnaast is het ook belangrijk om biologische, robuuste en lokale rassen (bijna) het hele jaar door beschikbaar te hebben. In de toekomst wil de sector ook het aandeel robuuste rassen zien toenemen bij zowel import als export van biologische aardappelen. Tot slot geldt het nieuwe akkoord nu niet alleen voor de biologische aardappelsector in Nederland en België, maar ook in Frankrijk.

----------------------------------------

Over het project
De aardappelschimmelziekte Phytophthora Infestans is ook een grote uitdaging voor Nederlandse aardappeltelers. Robuuste rassen zorgen door ziekteresistentie voor meer opbrengstzekerheid voor biologische telers en een sterke vermindering in middelengebruik in de gangbare teelt. Voor een succesvolle en duurzame introductie van de robuuste rassen, betrekken we de gehele keten, van kweker tot supermarkt.

In de biologische tafelaardappelen keten zijn er al stappen gezet. Er bestaat sinds 2017 een convenant waarin is afgesproken dat supermarkten alleen biologische tafelaardappelen van robuuste rassen verkopen. Hierdoor is de teelt van robuuste rassen in de biologische sector in 3 jaar tijd enorm toegenomen naar bijna 90% van het totale biologische aardappelareaal. Middels een nieuw convenant willen we afspraken maken met de gehele aardappelketen om de transitie te maken naar volledig robuuste rassen.

Voor meer informatie over het Nederlandse aardappelconvenant klik hier.


vind-ik-leuk(s)