Nieuws

Meer aandacht en budget voor onderzoek en innovatie in de biologische sector

04-05-21 11:24

Bionext vraagt samen met Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy, CLM en Delphy voor meer budget voor onderzoek en innovatie in de biologische sector.

Eind maart presenteerde de Europese Commissie haar Organic Action Plan 2021 - 2027. Dit plan is een uitwerking van de ‘Farm to Fork’ strategie waarin de EU de ferme ambitie uitspreekt om de biologische landbouw in Europa te laten groeien naar gemiddeld 25% biologisch areaal. Het Organic Action Plan biedt een concreet plan voor de lidstaten en maakt duidelijk hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van de EU.

Een van de belangrijkste onderdelen van dit Action Plan is gericht op meer kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van biologische landbouw en voeding. Zo wil de Europese Commissie het aandeel van onderzoek en innovatie (O&I) vergroten en ten minste 30% van de totale Europese begroting voor onderzoeks- en innovatieacties (t.b.v. landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden) specifiek inzetten voor de biologische sector.

Een dergelijke voorzet van de Europese Commissie kan alleen effect hebben als de handschoen door de nationale overheden wordt opgepakt. Nationale programma’s voor onderzoek voor de biologische sector kunnen alleen verbonden worden als die er zijn. En deelname in veel van de Europese programma’s die de Europese Commissie aanbiedt is op basis van nationale cofinanciering. Daarnaast, om ontwikkelde kennis op vele erven te laten landen, is het essentieel dat kennisontwikkeling en kennisverspreiding hand in hand gaan.

In een speciaal manifest opgesteld door 6 verschillende partijen pleiten de ondertekenaars voor negen concrete acties voor Nederland:

Lees hier het manifest.

Ondertekenaars
  • Ilse Geijzendorffer, Directeur Bestuurder - Louis Bolk Instituut
  • Rogier P.O. Schulte, Professor of Farming Systems Ecology - Wageningen University & Research
  • Wijnand Sukkel, Senior Onderzoeker AgroEcologie - Wageningen University & Research
  • Edith Lammerts van Bueren, Voorzitter - Bio Academy
  • Jacco van der Wekken, Directeur - Delphy
  • Edo Dijkman, Directeur - CLM
  • Michaël Wilde, Directeur - Bionext

vind-ik-leuk(s)