Nieuws

Korte terugblik eerste GLB regiobijeenkomst & nieuwe data

09-06-22 12:55

Met de komst van het GLB 2023 moeten biobedrijven voldoen aan nieuwe basiseisen. Nieuwe doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en grondgebondenheid leiden tot aanscherping voor de hectaretoeslagen. Alleen bio is niet (meer) voldoende. Om je hierbij op weg te helpen, organiseren Bionext en Biohuis gratis regiobijeenkomsten om informatie te delen over het nieuwe GLB. Op 25 mei was de eerste GLB-regiobijeenkomst in Flevoland. Een aantal interessante en concrete vragen tijdens deze avond waren:

Mag ik wel een gewas telen op de bufferstrook?
U moet straks een bufferstrook van minimaal 2 meter langs waterlopen creëren. In het geval van kwetsbare waterlopen moet het 5 meter zijn. De bufferstrook mag niet bemest worden. U mag op deze bufferstrook een gewas telen. Dit mag gras zijn, of een ander gewas dan het hoofdgewas op het perceel.

Mag ik een bufferstrook wel beweiden?
Ja, dit mag. U hoeft de bufferstrook dus niet af te schermen. Als u kruidenrijk grasland heeft hoeft de bufferstrook overigens maar 1 meter breed te zijn.

Wat telt mee als subsidiabele landbouwgrond?
Naast uw akker en/of weide, tellen ook landschapselementen naast uw percelen (zoals bomen, sloten en poelen) straks mee als subsidiabele landbouwgrond.

Meld u nu aan voor de bijeenkomst bij u in de buurt

Regiobijeenkomst Zuid-West
Datum: 13 juni
Locatie: Maris Biologische landbouw, Drogedijk 59, Oudemolen

Regiobijeenkomst Zuid-Oost
Datum: 29 juni
Locatie: Zorgboerderij Ingelshof, Dupesweg 1, Tungelroy-Weert

Regiobijeenkomst Veenweidegebied
Datum: 7 juli
Locatie: De Beekhoeve, van Teylingenweg 172, Kamerik

Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden kan via deze pagina


vind-ik-leuk(s)