Nieuws

Kippenonderzoek 'biologisch gezonder' krijgt vervolg

19-11-21 11:25

Ministerie van LNV bevestigt financiering vervolg kippenonderzoek

Er komt nieuw onderzoek naar de gezondheidseffecten van biologische voeding. Het onderzoek dat in 2022 start in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een vervolg op het in 2005 uitgevoerde kippenonderzoek. Daarbij werd een deel van de kippen gevoed met biologische voeding en een deel met gangbaar geteeld voer. Afgelopen jaar kwam het onderzoek in opspraak nadat Zembla er aandacht aan besteedde, omdat bleek dat de conclusies destijds onder druk zijn aangepast. LNV bevestigt financiering voor het nieuwe onderzoek. De onderzoeksopzet moet nog worden vastgesteld. Bionext, brancheorganisatie voor de biologische sector, pleit al jaren voor (vervolg)onderzoek.

Het biologische productieproces onderscheidt zich onder andere door geen gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en synthetische hulpstoffen. Maar hoe draagt dit bij aan onze gezondheid? Gezondheid is één van de belangrijkste redenen om biologisch te eten. Of biologische voeding ook echt gezonder is, blijft lastig te bewijzen omdat veel elementen onze gezondheid beïnvloeden (leefstijl, beweging, ziektes, stress en voeding).Het vervolgonderzoek moet onder andere uitwijzen welke effecten biologische voeding heeft op onze gezondheid, op zowel korte als lange termijn.

Dr. Machteld Huber, voormalig Senior Onderzoeker Voedingskwaliteit & Gezondheid aan het Louis Bolk Instituut leidde in 2005 het kippenonderzoek. Zij is erg blij met het nieuwe onderzoek. “Daar hoopte ik op, toen ik besloot mee te werken aan de Zembla-uitzending. Er is genoeg aanleiding om de gezondheidseffecten van biologisch voedsel verder te onderzoeken. Bovendien is dit onderzoek het in het belang van iedereen, om te weten waar we goed aan doen.”

Eerder dit jaar verscheen al een adviesrapport van de WUR (2021), dat stelt dat vervolgonderzoek zeer wenselijk is om inzicht te krijgen in de effecten op de humane gezondheid. Bekend is dat bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica en de blootstelling aan pesticiden en cadmium, problemen vormen voor de (volks)gezondheid (Mie et al. 2017). Maar er blijft vooral veel onbekend, zowel op de korte als de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie- en stapeleffecten van verschillende pesticiden in voedsel, water, bodem en lucht wat nog niet voldoende is onderzocht (UN Human Rights Council, 2017).

Michaël Wilde, directeur Bionext, brancheorganistie van de biologische sector: “We hopen dat door meer onderzoek, meer mensen gaan inzien dat de biologische productiewijze goed is voor mens en natuur. Het draait namelijk ook om een gezond ecosysteem, een gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde dieren.”

In de Volkskrant van zaterdag 20 november lees je meer over de komst van het nieuwe onderzoek, het kippenexperiment uit 2005 en een uitgebreid reactie van dr. Machteld Huber.

Tags

LNV

vind-ik-leuk(s)