Nieuws

​Ken jij het tienpuntenplan?

24-02-23 16:10

In dit document (gepubliceerd in 2019) verwoordde Bionext tien actieve (beleids)maatregelen om echte groei te realiseren in de biologische sector. Als ketenorganisatie van de gehele biosector in Nederland, zijn deze 10 punten zowel ‘voer’ voor boeren als voor beleidsmakers, en gaan de voorgestelde maatregelen van weiland tot supermarktschap (en alles daartussenin!)

Een krappe vier jaar na publicatiedatum is op verschillende punten merkbaar vooruitgang geboekt. Allereerst doordat het ministerie van LNV december 2022 aankondigde voor 15% biologisch landbouwareaal in 2030 te gaan! En of het nu gaat om het aandeel biologisch in bedrijfskantines of om het verlagen van de drempels voor omschakelaars: dit document beschrijft géén utopie. Biologische boeren laten ons elke dag zien dat het kan!

Om voortgang meetbaar te kunnen maken, voor onszelf als sector en voor beleidsmakers (van alle niveaus) , grijpen we met regelmaat terug op dit tienpuntenplan. Het houdt ons bij de les. Het tienpuntenplan is een bruikbare leidraad voor de stappen die nodig zijn, om groei in biologische consumptie en productie verder te bevorderen.

Lees mee, blijf betrokken, en activeer/enthousiasmeer beleidsmakers in jouw netwerk: samen laten we de bio sector groeien.

Hieronder zie je het tienpuntenplan samengevat: lees hier het hele document

Tags

beleidsmakers
politi
biologische sect

vind-ik-leuk(s)