Nieuws

Het EU ‘Organic Action Plan’ biedt concrete handvaten voor nieuwe kabinet

25-03-21 09:13

Michaël Wilde (directeur Bionext): ‘Blij met concrete plannen die invulling gaan geven aan Farm to Fork strategie.’

Bionext (ketenorganisatie voor de biologische landbouw en voeding) is erg enthousiast over de European Organic Action Plan 2021 – 2027 dat vanmiddag door de Europese Commissie wordt gepresenteerd. Op hoofdlijnen zal het plan overeenkomen met het 10-puntenplan dat de biologische sector in september presenteerde. Net als in dit Nederlandse 10-puntenplan, kiest de EU heel duidelijk voor een ‘push-pull’ benadering, waarbij aanbod en vraag worden gestimuleerd en de markt evenwichtig kan groeien.

In het plan veel aandacht voor het vergroten van de markt via publiekscampagnes, een verplicht percentage biologisch in publieke keukens en kantines en eerlijkere prijsvorming aan de hand van True Cost accounting. Daarnaast zet het plan sterk in op onderzoek en kennisdeling door een verruiming van het onderzoeksbudget ten behoeve van de biologische branche. Daarnaast wordt ruim ingezet op stimulering van de groei van het aantal biologische boeren met onder andere speciale adviesteams om de kennis rondom biologische landbouw bij boeren te vergroten.

Michaël Wilde (directeur Bionext): ‘De Europese Commissie ziet een belangrijke rol voor de biologische landbouw weggelegd als het gaat om thema’s als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van de bodem, watervervuiling en de gezondheidscrisis. Het is mooi om te zien dat de commissie niet blijft hangen in mooie ambities, maar nu komt met concrete adviezen waar de verschillende lidstaten mee aan de slag kunnen. Voor het nieuw te vormen Nederlandse kabinet biedt het veel houvast bij het bepalen van het beleid voor de komende 4 jaar. Bionext kijkt er naar uit om hier, namens de gehele biologische branche, in mee te denken.’

Roosmarijn Saat (voorzitter Biowinkelvereniging, bestuurslid Bionext) is erg te spreken over de focus het vergroten van de consumentenvraag. ‘Wij lopen in Nederland behoorlijk achter op de rest van Europa en het is daarom van groot belang dat er aandacht vanuit Brussel en Den Haag komt voor de verdere ontwikkeling van de biologische markt.’

Ijsbrand Snoeij (voorzitter van Biohuis, bestuurslid Bionext) wijst erop dat de verantwoordelijkheid niet alleen in Brussel ligt. ‘Het is essentieel dat ook in Nederland iedereen met deze plannen aan de slag gaat. Ik roep dan ook het nieuwe kabinet op om ook met een concreet nationaal actieplan te komen met heldere doelen en bijbehorende middelen. Deze Europese voorzet kan voor veel Nederlandse boeren een steun in de rug zijn.’

Het European Organic Action Plan is hier te vinden.
De Volkskrant besteedde er vanochtend al aandacht aan, dat artikel lees je hier.

Tags

Europa

vind-ik-leuk(s)