Nieuws

Compensatie- en steunregelingen Brexit voor biologische ondernemers

12-05-22 10:18

Bent u werkzaam in de akkerbouw, tuinbouw of de voedingsmiddelenindustrie en heeft de Brexit uw bedrijf financieel geraakt? Dat komt u mogelijk in aanmerking voor steun uit de BAR – de Brexit Adjustment Reserve.

BAR-onderdelen voor biologische ondernemers
Er zijn verschillende onderdelen die horen bij de BAR. De volgende zijn relevant voor biologische ondernemers:

Compensatieregelingen: Ondernemers kunnen individueel steun ontvangen voor gemaakte kosten of nog te maken kosten in verband met de Brexit. De eerste regeling hiervoor is gericht op gemaakte kosten vanaf 1 januari 2020. De tweede regelingen betreft nog te maken kosten tot en met 31 december 2023. In beide gevallen gaat het vooralsnog om bijvoorbeeld kosten van douane-gerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten, voorlichtingscampagnes of de kosten van tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel (bron: Kamerbrief).

EU-Handelsprogramma: In het kader van dit programma kunnen bedrijven steun ontvangen voor het ontdekken van nieuwe markten. Dat kan op individueel niveau in de vorm van kennisontwikkeling, marktadvisering of begeleidingsactiviteiten zoals workshops of trainingen. En het kan op sectorniveau en in groepsverband, waarbij activiteiten zich richten op gezamenlijke oplossingen voor bedrijven uit specifieke sectoren, met name de bovengenoemde sectoren die collectief geraakt zijn door de Brexit. In samenwerking met relevante sectorvertegenwoordigers kunnen specifieke programma’s worden ontwikkeld gericht op kansrijke EU-markten of -regio's. Denk hierbij aan activiteiten als sectoronderzoek, beursbezoeken, handelsmissies of samenwerkingsverbanden.

Kwalificeren voor de BAR
Als uw bedrijf geraakt is door de gevolgen van de Brexit moet u dat bewijzen door een zogenoemde “direct link” aan te tonen. De manieren om deze link aan te tonen zijn nog in uitwerking maar het gaat bijvoorbeeld om omzetverlies in het VK, afname van uw marktaandeel in het VK, toe- of afname van personeel of hinder van handelsbelemmeringen.

Op basis van de “direct link” wordt een bedrijf gekwalificeerd voor de BAR waardoor het bedrijf voor de rest van de looptijd gratis gebruik kan maken van vele nuttige diensten.

Hoe verder voor bio en voor uw bedrijf?
Bionext houd haar achterban op de hoogte over de ontwikkelingen rond de BAR en over de uiteindelijke data waarop de regelingen open gaan. Een interessante optie voor de biologische sector zou het ontwikkelen van een compleet programma kunnen zijn. Bionext kan bij voldoende belangstelling voor biologische bedrijven een programma opzetten voor hun specifieke wensen qua sector-markt combinatie en activiteiten.

Als u zelf aan de slag wilt kunt u op de website van RVO een check doen om te kijken of u in aanmerking komt voor het EU-Handelsprogramma: Check in 5 vragen of u in aanmerking komt.

Als u ondernemer bent in de biologische sector kunt u nu al interesse tonen door Bionext te benaderen.

Wilt u nu al meer weten of meepraten?
Wordt lid of neem contact op:
Katharina Grimm via grimm@bionext.nl


vind-ik-leuk(s)