Nieuws

Biologische sector bezorgd over voorgenomen aanpassing van Europese GGO wetgeving

30-04-21 13:12

Gisteren publiceerde de Europese Commissie de langverwachte studie over nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas. Directe aanleiding voor de studie was een uitspraak van het Europese Hof van justitie in 2018. Daarin werd definitief besloten dat deze technieken gewoon onder de GGO wetgeving vallen. In de studie die gisteren (29 april) werd gepubliceerd wordt nu vastgesteld dat “er sterke aanwijzingen zijn” dat de huidige GGO wetgeving, aangenomen in 2001, niet geschikt is voor het beoogde doel van sommige van deze nieuwe technieken. Op basis hiervan trekt men de conclusie dat het wettelijk kader moet worden aangepast aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Hoe dit nieuwe wettelijk kader er precies uit moet gaan zien is nog niet bekend. Hierover wil de Commissie “in open dialoog met burgers, lidstaten en het Europese parlement” verder praten. Het doel is echter wel duidelijk: de toepassingsmogelijkheden voor de nieuwe veredelingstechnieken moeten bevorderd worden. Deregulering ligt dan ook voor de hand.

Bionext maakt zich grote zorgen over de conclusies uit het rapport en luidt samen met IFOAM OE (Europese koepelorganisatie voor de biologische landbouw) de noodklok om de volgende redenen:

  • Door de deur open te zetten voor nieuwe veredelingstechnieken negeert de Commissie het belang van keuzevrijheid voor de biologische sector die vrij wil blijven van deze technieken. Hierdoor komt ook de keuzevrijheid van alle Europese burgers in het geding.
  • De natuur houdt zich niet aan grenzen. Zonder co-existentie afspraken en volledige traceerbaarheid zadel je biologische en gangbare boeren op met een probleem waar ze niet op zitten te wachten.
  • De Europese Commissie hecht veel waarde aan de beloftes van de nieuwe veredelingstechnieken om bij te dragen aan een duurzame landbouw. Bionext vindt het onverantwoord om hiervoor de bewezen duurzaamheidsprestaties van de biologische sector op het spel te zetten.
  • De biologische sector wil kunnen groeien op een manier die past bij haar eigen principes en uitgangspunten. In samenwerking met de natuur en dus zonder gentech.
  • Toepassingen van de nieuwe veredelingstechnieken zijn patenteerbaar. Met het gebruik vandeze technieken haal je dus ook weer het probleem van“patenten op ons voedsel” in huis. Dit terwijl de biologische sector daar, met een brede maatschappelijke en politieke coalitie, de afgelopen jaren met succes tegen gestreden heeft.

Michaël Wilde, directeur van Bionext : “Door nu in te zetten op deze nieuwe vorm van gentech komt de rol van de biologische landbouw in de Farm to Fork plannen onder druk te staan. Er is geen “silver bullet” om het Europese landbouw en voedselsysteem te verduurzamen maar het gaat alleen lukken als wij de natuur er bij betrekken in plaats van deze te bestrijden zoals wij dat de afgelopen 80 jaar hebben gedaan.”

Lees ook het artikel van IFOAM Organics Europe.

Tags

Nieuws
Gentech

vind-ik-leuk(s)