Nieuws

Biologisch & Biodiversiteit in de praktijk: interviews met IJsbrand Snoeij en Roos Saat

29-03-21 16:08

In de maanden maart en april staat het thema 'Biologisch & Biodiversiteit' in de spotlights. Biodiversiteit is belangrijk voor de natuur én voor de biologische sector. Biologische boeren zetten zich er voor in om de biodiversiteit op hun boerderij te onderhouden en verbeteren. Hoe ziet dat er uit in de praktijk? We spraken Roos Saat van de Stadsboerderij in Almere en IJsbrand Snoeij van 't Paradijs in Barneveld.


Stadsboerderij Almere, Roos Saat

Ons bedrijf bestaat uit verschillende akkers voor de teelt van gewassen en natuurgebieden waar onze koeien grazen. Deze stukken grond liggen verspreid rondom de stad Almere. Afhankelijk van hoe de stad uitbreidt krijgen wij stukken grond beschikbaar. Deze diversiteit levert ook een diversiteit aan uitdagingen waar we mee moeten omgaan. Elk perceel heeft weer andere overgangen naar z’n omgeving: soms een park, soms een bos, een woonwijk of een sportterrein. Het is mooi om te zien hoe je met biologische landbouw biodiversiteit kunt toevoegen aan de stedelijke omgeving.

De balans tussen bedrijf en omgeving en de biodiversiteit op het bedrijf zijn nauw met elkaar verbonden. Onze focus ligt op het kloppend maken en houden van deze balans op onze boerderij. Biodiversiteit is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van het landbouwbedrijf. De keuzes die we maken zijn dus niet toegespitst op biodiversiteit, maar hebben hier vaak wel invloed op. Zo hebben we heggen aangeplant als afscheiding van ons land met als bonus dat er dan ruimte zou zijn voor insecten. Doordat de insecten weer aanwezig waren kwamen ook de kleinere vogels naar onze akker toe en daarop volgden ook de roofvogels. Het is daar duidelijk dat wanneer je het systeem een handje helpt om op gang te komen, de natuur vanuit die gezonde basis vanzelf groeit.

We vinden het heel belangrijk de omgeving te betrekken bij onze boerderij en hoe wij werken. Op het erf van onze boerderij zit een Odin-winkel. Hier hebben we, door deelname aan het Odin bijenproject, een bijenstal gebouwd. Deze bijenstal geeft aanleiding om het gesprek aan te gaan met klanten en ook hen bewust te maken van onder andere de aanwezige dieren. Daarnaast ga je hierdoor zelf ook anders kijken naar je boerderij. Toen de bijen een jaar vroeg uitvlogen en er nog niks te eten voor ze was vroegen we ons af “Hoe kunnen we zorgen voor planten waar de bijen wat aan hebben?” en daar ga je dan naar op zoek.

Voor boeren die aan biodiversiteit willen werken is er geen standaard aanpak. Je boerderij zit niet in een bubbel en je impact stopt niet bij de grens van je erf. Kijk goed naar de omgeving waarin je boert en het soort bedrijf dat je hebt. Je werkwijze moet passen bij de natuur en het landschap rond je bedrijf en de bedrijfsvoering. Behandel je boerderij als een ecosysteem dat je in balans wilt houden.


't Paradijs - IJsbrand Snoeij

Wij zijn op onze boerderij zowel bezig met landbouw als met zorg. We houden leghennen, brandrode runderen en varkens, maar doen ook aan akkerbouw en hebben een tuinderij. In de zorg hebben we verschillende groepen mensen. Dit zijn voornamelijk kwetsbare kinderen, ouderen met een vorm van dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Ook bieden wij beschermd werk voor volwassenen met een psychische of psychiatrische achtergrond. Door de zorg voor en begeleiding van deze mensen te combineren met onze agrarische activiteiten maken we een verbinding tussen verschillende mensen en tussen mensen en natuur.

De teloorgang van biodiversiteit door intensivering en hoge productiedruk doet mij verdriet. Vanuit passie voor de biodiversiteit werken wij actief aan het herstellen daarvan. Zo hebben we recent een stuk land erbij gepacht dat deels kruidenrijk grasland wordt en deels natuurbeheer. We hebben ook recentelijk noten- en fruitbomen in de kippenuitloop geplant. Zo hebben de kippen schaduw en beschutting en is er meer plek voor natuur. Het bijdragen aan de natuur stopt niet bij je veld, ook ons erf hebben we erbij betrokken. Natuurlijk heb je daar ruimte nodig om met de machines te rijden, maar er blijft genoeg ruimte over voor groen. Biodiversiteit gaat verder dan groen en planten, ook je bodem is van belang. We praten veel over koolstof en fosfaat, maar dat is niet het hele verhaal, er zit veel meer in de bodem. Het is belangrijk daar ook meer over te leren. Daar zijn wij zelf nu mee bezig.

Naar mijn idee is diversiteit belangrijk en mooi, zowel de biodiversiteit op je bedrijf als de diversiteit van mensen met wie je werkt. De verschillende dieren die je houdt, afwisseling in gewassen, en bij ons de verschillende groepen voor wie we zorgen. Ook in de biologische sector zie je veel diversiteit: verschillende soorten bedrijven met verschillende rollen in de keten. Dat vind ik mooi om te zien.

Biodiversiteit herstellen is voor mij samen te vatten in “hart, hoofd & handen”. Je moet in je hart een passie hebben en graag met de natuur willen werken, niet de natuur buiten je erf willen houden. Gebruik hierbij je hoofd en verbreed je kennis. Er zijn veel voorbeelden in de biologische sector waarvan je kunt leren. Steek je handen uit je mouwen en ga aan de slag! Kijk wat er bij jouw bedrijf past en begin met iets kleins. Dan kun je vanzelf uitbreiden naar grotere stappen.


Op de foto: Kruidenrijk grasland bij 't Paradijs

Meer weten over Biologisch & Biodiversiteit? Kijk dan hier en download onze Greenpaper.


vind-ik-leuk(s)