Nieuws

Aanbevelingen van ACM voor minister van LNV enorme steun in de rug voor de bio-sector

26-10-22 16:17

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) biedt aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Agro-Nutri Monitor 2022 en twee studies over duurzaam voedsel aan. In deze brief staan de belangrijkste resultaten uit de onderzoeken en zes aanbevelingen. Zo zijn er volgens de ACM maatregelen nodig om het prijsverschil tussen gangbare en duurzamere producten te verkleinen. Ook pleit de organisatie voor meer transparantie van de prijsvorming en roept de ACM ketenpartijen op om een grotere bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming.

"Deze brief is voor ons als bio-sector zeer relevant. De zeer concrete aanbevelingen voor de minister zijn mijns inziens redelijk baanbrekend", reageert Bionext-directeur Michaël Wilde, die aangeeft dat Bionext namens de bio-sector al flink inzet op vijf van de zes punten. "Het is een enorme steun in de rug dat de ACM dezelfde argumentatie gebruikt. Ze zeggen hiermee dat er maatregelen nodig zijn, omdat anders de markt voor bio niet heel hard gaat groeien. Ook het laatste punt 'Het lijkt de ACM raadzaam om iemand of een instantie aan te wijzen die bovengenoemde aanbevelingen gaat aanjagen' is iets waar we ons behoorlijk goed kunnen vinden. Wij voelen ons gesteund door deze brief en het zal ook helpen in de verdere gesprekken om dit soort maatregelen voor elkaar te krijgen. De markt moet immers leidend zijn in de transitie. Overal waar ik kom, praat men over de markt. En in deze aanbevelingen zegt de ACM precies wat er moet gebeuren."

Dit zijn de zes aanbevelingen van de ACM:

  1. Er zijn maatregelen nodig die het prijsverschil tussen gangbare en duurzamere producten verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door btw-verlaging voor duurzamere producten of met subsidies voor producenten. Voor gangbare producten is het belangrijk dat de gevolgen van de productie op het milieu in de prijs wordt verwerkt, zodat consumenten de 'echte prijs' betalen. Ook productiebeperkende maatregelen zijn raadzaam, zoals de verhoging van de wettelijke minimum duurzaamheidseisen voor gangbare producten.
  2. Het is noodzakelijk dat de sector en de overheid het vertrouwen van consumenten in het duurzame karakter van duurzamere producten vergroten. Stimuleer dat het aantal duurzaamheidskeurmerken terug wordt gebracht tot een beperkt aantal voor de consument duidelijk herkenbare keurmerken. Om consumenten te helpen bij hun duurzame keuze, moet er een eenduidig, betrouwbaar en door de overheid ondersteund duurzaamheidskeurmerk komen dat zowel in de supermarkt als in de horeca wordt gebruikt.
  3. Spoor de sector aan om keurmerken internationaal te benchmarken, omdat dit de exportmogelijkheden verbetert voor producten met een niet-biologisch Nederlands duurzaamheidskeurmerk.
  4. Bevorder de verkoop van duurzamer voedsel niet alleen in supermarkten, maar ook in speciaalzaken (zoals groentewinkels en slagerijen) en in de horeca. De overheid kan zelf een bijdrage leveren door duurzamere producten in te kopen voor restaurants of kantines van (semi)overheidsinstellingen.
  5. Veel producenten ervaren problemen in de transparantie van de prijsvorming zoals onduidelijkheid over welke verkoopprijzen hun afnemers realiseren en onvoorspelbaarheid van prijzen. Ook ervaren producenten de verdeling van risico’s (zoals die van weerschade en misoogsten) als oneerlijk. Of deze percepties aansluiten bij de feitelijk situatie is niet duidelijk. Vervolgonderzoek kan hier meer inzicht in verschaffen.
  6. Ketenpartijen zouden zelf ook een grotere bijdrage moeten leveren aan verdere verduurzaming. Supermarkten, speciaalzaken en horecabedrijven kunnen hun klanten nadrukkelijker stimuleren om een duurzamere keuze te maken. Samenwerking in de keten helpt hierbij en past meestal binnen de concurrentieregels. De ACM heeft onlangs een leidraad gepubliceerd waarin deze samenwerkingsmogelijkheden voor boeren, verwerkers, groothandels, supermarkten en horeca beschreven staan.

Michaël: "Vooral punt 5 is heel relevant. Veel van de bio-ondernemers zeggen dat hun producten niet zo veel duurder zijn dan gangbaar, maar dat ze in het winkelschap twee/drie keer zo duur zijn. En dat herkennen zij niet terug in de kostprijsverschillen. In dit punt pleit de ACM voor veel meer transparantie van de prijsvorming en dit is essentieel."

En over punt 6: "Hiermee zijn we de laatste maanden actief bezig bij Bionext. Ketenpartijen moeten juist nu een veel grotere bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door te besluiten om alleen nog biologische courgettes aan te gaan bieden. Of zoals Plus onlangs gedaan heeft met de stap naar nog meer biologische zuivel onder het huismerk."

Klik hier voor de volledige aanbiedingsbrief aan de minister van LNV.


vind-ik-leuk(s)