Nieuws

Standpunt regeneratieve landbouw

22-08-23 12:01

Dit document is een korte samenvatting van het standpunt van IFOAM over ‘regeneratieve landbouw’. IFOAM is het internationale samenwerkingsverband van biologische sectoren in vele landen wereldwijd. Bionext is aangesloten bij IFOAM en deelt de standpunten van IFOAM om haar achterban – de Nederlandse biologische sector – te informeren over relevante internationale ontwikkelingen.

Lees hier de long read: het volledige standpunt van IFOAM (Engelstalig) : Regenerative Agriculture & Organic.

Korte Nederlandse samenvatting IFOAM standpunt:

Regeneratieve landbouw heeft als doel om de bodem, biodiversiteit en het landschap te herstellen. Een heldere definitie van regeneratieve landbouw, echter, ontbreekt. Sommige bedrijven en organisaties gebruiken de term ‘regeneratief’ vooral om hun imago op te poetsen, ook wel ’greenwashing’ genoemd. Dit maakt het lastig om te bepalen of dat bedrijf echt bijdraagt aan duurzaamheid. De biologische sector vindt daarom dat regeneratieve landbouw duidelijke uitgangspunten moet hebben en dat deze gebaseerd zouden moeten zijn op de kernpunten van de biologische productiewijze, gezien de gedeelde oorsprong van de twee begrippen.

De term ‘regeneratief’ of ‘regeneratieve landbouw’ duikt steeds vaker op in beleidskringen, het bedrijfsleven, in onderzoek en bij ngo’s. Maar deze onderling heel verschillende groepen gebruiken de term ’regeneratief’ op verschillende manieren. Een eenduidige definitie mist. Dit zorgt ervoor dat sommige bedrijven duurzaamheidsbeleid koppelen aan regeneratieve landbouw zonder specifieke doelen te stellen. Of dat bedrijven vaag blijven: welke stappen zij zetten om bepaalde ‘regeneratieve’ doelen te behalen blijft dan onduidelijk. In de basis hebben regeneratieve landbouw en biologische landbouw meer overeenkomsten dan verschillen. De term ‘regeneratieve landbouw’ werd voor het eerst in de jaren ’80 gebruikt, als een positief en ambitieus project om met name bodems blijvend te herstellen, met als motto: “We kunnen de wereld niet voeden als we de bodem niet voeden”.

(bron: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-017-En.pdf)

Nog steeds zijn er vele organisaties die vanuit dit principe bezig zijn; met het opleiden van boeren, onderzoeksamenwerkingen, lobby voor duurzamer beleid en met het tonen van positieve resultaten van regeneratieve landbouw. Sommigen van deze organisaties weten hiermee een sterk verhaal over de samenhang van bodemgezondheid en de gezondheid van mens en milieu te vertellen. En nog belangrijker, dat verhaal is aangekomen bij een grote groep mensen: de term ‘regeneratief’ heeft een sterk positief imago en een groot maatschappelijk bereik onder bewuste consumenten. Doordat regeneratieve praktijken echter niet in wettelijke kaders omschreven worden, noch wetenschappelijk gedefinieerd wordt, ligt de interpretatie van praktijken volledig bij de bedrijven zelf. Juist bij de multinationals die zich volop profileren met regeneratieve doelen, ligt het gevaar van 'greenwashing' sterk op de loer. Daarmee ligt misleiding van de bewuste consument, maar ook misleiding in beleidskringen op de loer. Nu een bredere groep bedrijven en beleidsmakers de term ’regeneratief’ gebruikt als groene imagobooster, maar ondertussen echt inhoudelijke stappen op gebied van duurzaamheid uitblijven, ontstaat onduidelijkheid wie nu wel, en wie nu niet bijdragen aan een duurzame toekomst.

Standpunt

De biologische sector vindt een samenwerking belangrijk tussen de biologische sector en de stakeholders die serieus bezig zijn met regeneratieve landbouw. De waarden die regeneratieve landbouw onderschrijft, zijn terug te vinden in de biologische principes van zorg, ecologie, gezondheid en eerlijkheid. Bovendien kan het sterke verhaal van regeneratief ook de beeldvorming over de biologische sector goeddoen, gezien de aanwezige overeenkomsten. Maar de biologische sector maakt zich zorgen over het lakse gebruik van de term ‘regeneratief’ binnen andere sectoren en door individuele stakeholders. Deze ’greenwashing’ ondermijnt juist de doelen en mogelijkheden van de biologische sector. De biologische sector bepleit daarom dat bedrijven die ’regeneratief’ op hun landbouwproducten willen zetten, minimaal moeten voldoen aan de belangrijkste wettelijke eisen van de biologische standaard, om misleiding van de consument te voorkomen.

----------------------------------------

Volg Bionext ook via

Twitter
LinkedIn
Facebook

Meer weten over duurzame landbouw?
Als je alles wilt weten over thema’s als Klimaat, Prijs, Gezondheid, Dierenwelzijn, Biodiversiteit en Bodemvruchtbaarheid : schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief

Tags

IFOAM Organics Europe
regeneratieve landbouw
biologisch

vind-ik-leuk(s)