Nieuws

Begin 2019 goed en sluit aan bij een van bio-ketenorganisaties!

16-04-19 16:29

De biologische ketenorganisaties in Nederland wensen u een Biotastisch 2019!

De biologische keten is in Nederland op unieke wijze georganiseerd. Per schakel in de keten is er een vereniging die de krachten binnen díe schakel bundelt en collectieve diensten en activiteiten organiseert die voor leden individueel teveel tijd of geld kosten of waarvoor de kennis en kunde ontbreekt. Voor de schakel boeren en tuinders is dit Biohuis (www.biohuis.org), voor de schakel handel, verwerking en producenten van (huis)merken is dit BioNederland (www.bionederland.nl) en voor speciaalzaken is dit Biowinkelvereniging (www.biowinkelvereniging.nl).

Alledrie zorgen ze dat juist díe stappen gezet worden die aansluiten bij de wensen en belangen van hun leden, maatwerk dus! Op de ledenvergadering stellen de leden het beleid vast en benoemen ze bestuursleden; van en voor leden. Het gaat binnen de verenigingen vooral om de aandachtsgebieden markt, regelgeving, communicatie en kennis.

Activiteiten die ketenbreed spelen worden uitgevoerd door Bionext, de koepelorganisatie in Ede. Denk daarbij aan de lobby rondom nieuwe Europese regels of het opstarten van projecten voor onderzoek en ontwikkeling. Ook voorlichtingscampagnes en het beantwoorden van vragen van consumenten en media, en het mede-organiseren van de Bio-beurs, zijn taken die Bionext voor en met de hele sector uitvoert. De leden van de drie verenigingen dragen praktisch (via werkgroepen) en financieel (via contributie) bij aan het werk van Bionext en zijn er op die manier mee verbonden.

Bent u al lid van een van deze drie verenigingen? Hieronder stellen ze zich nader aan u voor:

Voor boeren en tuinders: Biohuis

Biohuis is dé belangenorganisatie voor alle Nederlandse biologische boer(inn)en en tuinders. Biohuis bundelt de krachten van 15 biologische sectororganisaties van o.a. melkveehouders, akkerbouwers, varkenshouders, geitenhouders, fruittelers, pluimveehouders en glastelers. Deze aangesloten sectororganisaties zijn actief in de Bioraad, het centrale orgaan van het Biohuis.

Samen hebben we ruim 800 leden. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: markt, kennis en regelgeving. In het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteedt aan de gevolgen van nationale regelgeving voor biologische bedrijven. Ook de herziening van de Europese regelgeving voor bio vergt veel aandacht, o.a. om te voorkomen dat bedrijven met onwerkbare regels opgescheept worden. Daarnaast besteden we aandacht aan vernieuwingen die de hele sector vooruit brengen. De jaarlijkse ALV wordt op de Bio-beurs gehouden.

Bent u boer of tuinder? Word dan ook lid! Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving en onderzoek! Kijk voor meer informatie op www.biohuis.org.

Voor biologische productie, handel en verwerking: BioNederland

De Vereniging van Biologische Producenten en Handel, BioNederland, heeft 85 leden die veelal internationaal opereren. Door het verbinden, ondersteunen en inspireren van de biologische verwerkers en de handel en door samen te werken met ketenpartners en stakeholders worden de marktkansen van BioNederland-leden versterkt.

BioNederland stond aan de basis van onder meer het risico-analyse systeem Biotrust, het onderwijsplatform BioAcademy en de oprichting van Europese koepel OPTA in 2017. In 2019 is er speciale aandacht voor ketensamenwerking, nieuwe wet- en regelgeving, verduurzaming en marktkansen, consumentencommunicatie en kennisdeling.

Produceert of verhandelt u biologische producten? Word dan lid en bouw samen met andere leden aan de marktontwikkeling van de biologische keten!

Meer weten? Kijk op www.bionederland.nl, mail naar info@bionederland.nl of bel 06-828 929 70.

De Biowinkelvereniging is er voor winkeliers van de biologische speciaalzaak, de bakker, de slager, de webwinkel en boerderijwinkel. Voor zelfstandige ondernemers onder eigen naam en die onder de formules van Odin, Natuurwinkel, Ekoplaza of De Groene Weg. Wij bundelen onze krachten en werken samen om ons te blijven onderscheiden op het gebied van: Merkenbeleid, Kennis & Innovatie, Belangenbehartiging, Communicatie, Dienstverlening zoals CWA.

Nog geen lid? Informeer wat de Biowinkelvereniging voor u kan betekenen.

Meer weten? Kijk op www.biowinkelvereniging.nl, mail naar info@biowinkelvereniging.nl of bel met Yvonne Servaas Verenigingsmanager 06 -13710621.


vind-ik-leuk(s)