Nieuws

Benieuwd hoe biologische siertelers te werk gaan? Experts Julian en John delen hun ervaring.

04-05-23 14:32

Ruim 30 geïnteresseerden brachten vrijdag 28 april een bezoek aan biologische bloemenkwekerij Op Beemster klei én aan biologische bollenkwekerij Huiberts bloembollen. Daar deelden experts Julian en John hun ervaring met deze teeltwijze.


Bezoek aan ‘Op Beemster klei’

Julian Langelaan teelt op 2,5 hectare zware kleigrond biologische zomerbloemen. Hij doet dit in samenwerking met biologische akkerbouwer Jan Knook. Het voordeel hiervan is dat de bloementeelt mee kan draaien in de vruchtwisseling van het akkerbouwbedrijf. Naast zaaibloemen teelt Julian ook vaste planten. In totaal teelt hij zo’n 30 verschillende soorten op commerciële basis. Ook probeert hij op kleine schaal voortdurend nieuwe soorten uit. Een groot deel van de soorten vermeerdert hij zelf.

Tijdens de rondleiding legt Julian uit hoe hij tot de keuze komt om een bepaald gewas wel of niet (meer) te telen. De hoeveelheid arbeid in verhouding tot de prijs maar ook de teeltrisico’s en spreiding in de oogstperiode spelen daarbij een rol. De belangrijkste afzetkanalen voor zijn bloemen zijn lokale bloemisten, Bloomon, groothandels en de veiling.

Oplossingen tegen onkruid
Vanuit de deelnemers kwamen vooral vragen over de omgang met ziektes en plagen en de beheersing van onkruid. Voor de onkruidbeheersing beveelt Julian aan soorten te telen die snel de bodem bedekken. Voor vaste planten is de bodem afdekken met plastic een optie, maar dit is niet bevorderlijk voor het bodemleven. Verder is het een kwestie van goed bijhouden en als dat niet lukt, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden, moet je soms ook je verlies nemen, aldus Julian. Voor beheersing van ziekten en plagen maakt hij zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige natuurlijke vijanden.


Bezoek aan ‘Huiberts bloembollen’

De excursie bij John en Johanna Huiberts begint met een presentatie in de speciale ontvangstruimte waar ook regelmatig groepen scholieren of ambtenaren te gast zijn. Huiberts biologische bloembollen is de grootste biologische bloembollenkweker van Nederland. Van de ongeveer 65 hectare biologische bloembollen in Nederland nemen ze 40 hectare voor hun rekening. John is gestart met biologisch telen omdat hij grote problemen had met aaltjes in de bodem. De grootste uitdaging in het omschakelingsproces was dan ook ‘het weer levend krijgen van de dode bodem’.

Ook de afzet was aanvankelijk een grote uitdaging. De soorten die John gewend was om te telen bleken niet goed te passen bij de wens van zijn biologische klanten. Inmiddels teelt hij een grote variatie aan soorten. Soorten die goed biologisch te telen zijn zoals botanische tulpen en soorten waarmee je je kunt onderscheiden in de markt zoals dubbele narcissen. De afzet richting particulieren verloopt via een webshop. Een deel van de bollen wordt in de winter opgepot en met pot en al aan consumenten verkocht via de biologische speciaalzaken. Het grootste deel van de bollen komt via de groothandel bij gemeentes terecht.

Robots en drones
Tijdens de rondleiding laat John zien dat hij behalve biologische bloembollen ook groenbemesters teelt om de bodemkwaliteit te verbeteren én om onkruidgroei tegen te gaan. Onkruidbeheersing is een grote uitdaging in de biologische bloembollenteelt. Daarom heeft John een machine ontwikkeld waarmee hij de bloembollen onder een groenbemester kan planten. De bollen groeien hier vervolgens gewoon doorheen. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van een robot die het onkruid mechanisch of met behulp van een laserstraal kan bestrijden. Technische innovaties zoals robots en drones zijn volgens John belangrijk om in de toekomst het groeiende tekort aan arbeidskrachten op te vangen en om meer jonge mensen te interesseren voor de landbouw.

Brede interesse in biologische sierteelt
Op de excursie waren uiteraard veel biologische bloemenkwekers. Daarnaast waren er ook enkele biologische akkerbouwers en gangbare bloemenkwekers met interesse in de biologische teelt. Verder waren vertegenwoordigers van andere keurmerken in de sierteelt (MPS, Barometer Duurzame Bloemist), Royal Flora Holland en stichting Natuur en Milieu aanwezig.

Kennisplatform voor de biologische sierteelt
De excursies waren georganiseerd door Bionext in het kader van het project kennisplatform voor de biologische sierteelt.
Meer informatie vind je op de projectpagina.

Op de hoogte blijven van de activiteiten in dit project?
Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

-----------------------

Volg Bionext ook via
Twitter
LinkedIn
Facebook

Meer weten over duurzame landbouw?
Als je alles wilt weten over thema’s als Klimaat, Prijs, Gezondheid, Dierenwelzijn, Biodiversiteit en Bodemvruchtbaarheid, schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief


vind-ik-leuk(s)