Nieuws

Landbouwakkoord: onze inzet voor de hele biologische sector

12-04-23 15:04

De afgelopen én aankomende weken wordt door Biohuis en Bionext hard gewerkt voor de belangen van huidige en toekomstige biologische boeren en bijbehorende ketens. Onze inzet is om afspraken te maken in het Landbouwakkoord voor de ontwikkeling van de biologische sector tot 2040. In december 2022 heeft het Kabinet haar ambitie al uitgesproken in het nationaal actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’. Wij zetten er nu op in dat deze ambitie wordt bevestigd en dat daarmee wordt erkend dat biologische landbouw een belangrijke rol kan spelen in de transitie van de landbouwsector. Onze inzet op 4 belangrijke hoofdthema’s lees je hier.

Hieronder vind je eerdere publicaties van Biohuis & Bionext over het Landbouwakkoord:
21 februari 2023: Aan de slag voor het Landbouwakkoord
28 maart 2023: Het Landbouwakkoord: aan de sectortafels

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met Laurens Nuijten - verenigingsmanager Biohuis & belangenbehartiger Bionext: nuijten@bionext.nl


vind-ik-leuk(s)