Nieuws

Onderzoek toont aan: robuuste rassen beter bestand tegen phytophtora

15-12-21 14:43

Onderzoeksresultaten demovelden veelbelovend - biologische sector wil 100% over op robuuste rassen

De robuuste aardappelrassen die op 36 demovelden in Flevoland zijn geteeld, hebben Phytophthora jaar goed doorstaan, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten die vandaag worden gepresenteerd op telers bijeenkomst Robuuste Rassen. Door het natte jaar werd de aardappeloogst aangetast door de schimmelziekte. De robuuste rassen hebben de infectie goed doorstaan, doordat ze niet of pas later werden geïnfecteerd, zo blijkt uit de resultaten. Doordat de robuuste aardappelrassen resistent zijn tegen phytophthora, hoeven ze niet met chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen bespoten te worden. Naar aanleiding van de resultaten wil de biologische sector volledig over op robuuste aardappelrassen, om schade als gevolg van de schimmel zo goed mogelijk te beperken.

Sinds de start van het robuuste aardappelconvenant in 2018 zijn er jaarlijks drie demovelden aangelegd om de biologische robuuste rassen te demonstreren en te monitoren. Dit jaar lagen er in totaal 36 rassen in de velden in Dinteloord, Zeewolde en Kollumerwaard. De gecombineerde resultaten uit de drie velden laten duidelijk zien dat eerst de vatbare rassen ziek worden en pas later de enkelvoudig resistente rassen en als laatste de meervoudig resistent ras.

“Het algemene beeld dat we uit het onderzoek kunnen halen is dat de robuuste rassen wel degelijk zorgen voor uitstel van infectie. Dat kan een enorm verschil maken voor de teler, gezien de beperking van de schade aan zijn oogst” aldus Geert Kessel, onderzoeker Wageningen University & Research.

In 2018 ondertekenden 28 partijen het convenant "Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen", geïnitieerd door Bionext. Nederland zette hierdoor als eerste land grote stappen richting robuuste rassen. Ook landen om ons heen onderzoeken de inzet van de nieuwe rassen. Inmiddels hebben België en het Verenigd Koninkrijk ook convenanten getekend. Door meer landen aan te laten sluiten op robuuste rassen, krijgen telers meer zekerheid over de opbrengt van robuuste rassen vanwege een grotere vraag. Hiermee wordt de ontwikkeling van robuuste rassen verder gestimuleerd. Tijdens de Biokennisweek (10-14 januari 2022) toelichten beide landen hun convenant toe (webinar op 11 januari).

Opvallend is dat ook gangbare telers interesse tonen in de robuuste aardappelrassen. “Met gebruik van een resistent ras kunnen zij het gebruik van bestrijdingsmiddelen met wel 90% reduceren. Een grote kostenbesparing en winst voor de natuur,’ zo meent Niels Heining, Projectleider bij Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector.

Het POP3-project Verduurzaming van de aardappelteelt in Flevoland wordt uitgevoerd in samenwerking met leden van BDEKO, Bionext, Louis Bolk Instituut en Wageningen UR. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Flevoland.

Tags

Aardappelconvenant
Robuuste Rassen

vind-ik-leuk(s)