Nieuws

Louis Bolk Instituut ontwikkelt SWOT-analyse van de biologische sector voor LNV

04-11-21 11:01

Analyse laat zien dat er volop kansen zijn voor forse groei biologische vraag en aanbod in Nederland

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Louis Bolk Instituut een sterke-zwakte analyse uitgevoerd van de biologische sector. Uit deze analyse komt duidelijk naar voren dat er veel beleidskansen zijn om het ondernemerschap van biologische boeren te stimuleren. Deze analyse is vandaag, 4 november 2021, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het LNV gebruikt deze analyse als input voor de nationale strategie voor biologische productie en consumptie.


Farm To Fork

De Europese Unie heeft als doelstelling dat 25% van de landbouwgrond in 2030 biologisch moet zijn. Deze doelstelling wordt nagestreefd binnen de Farm To Fork strategie. Voor een vergroting van het areaal biologische landbouw in Nederland, moeten er meer bedrijven omschakelen, bestaande bedrijven meer grond omschakelen óf bestaande biologische bedrijven moeten uitbreiden. Vraag en aanbod moeten daarbij in evenwicht zijn.


Stimuleren vraag en aanbod

De SWOT die het Louis Bolk Instituut naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, biedt een flink aantal aanknopingspunten om de vraag en aanbod van biologische landbouw en voeding te stimuleren. In het persbericht geven zij aan dat ‘het dat versterken van de kennis- en innovatiekracht bij boeren, beleid en marktpartijen dringend gewenst is om dit te kunnen doen’.


30% EU-begroting naar innovatie biosector?

De Europese Unie roept EU-landen op om tenminste 30% van de totale Europese begroting voor onderzoek en innovatie naar de ontwikkeling van de biologische sector te laten gaan. Voor Nederland is het opportuun om de handschoen op te pakken en de opgelopen achterstand snel in te halen. Want, zo stelt het Louis Bolk Instituut, Nederland heeft meer dan voldoende opties om de vraag naar biologische producten en het ondernemerschap van de boeren in de duurzame sector te stimuleren en te benutten.Bekijk het officiële persbericht van het Louis Bolk Instituut naar aanleiding van het aanbieden van deze SWOT-analyse aan de Tweede kamer en waarin wordt opgeroepen tot het opstellen van een kennisagenda.

Of download de complete SWOT-analyse en de aanbevelingen die het Louis Bolk Instituut vanuit deze analyse heeft opgesteld om de vraag en het aanbod van biologisch te stimuleren.

Tags

Louis Bolk Instituut
LNV

vind-ik-leuk(s)