Nieuws

WUR: 70% minder stikstof- en 50% minder ammoniakemissie bij biologische melkveehouders

06-05-21 09:01

Biologische sector blij met prachtige resultaten van spraakmakend onderzoek

Vandaag verscheen het nieuwe WUR rapport “Quick Scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij” uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarin de biologische melkveehouderij onder de loep wordt genomen. De belangrijkste bevindingen:

1. In de biologische melkveehouderij blijkt de ammoniakemissie per hectare ongeveer de helft lager, dan bij een gemiddeld gangbaar bedrijf.

2. De totale stikstofverliezen – de optelsom van de uitstoot naar de lucht en naar het water - zijn zelfs bijna 70% lager.

In een persbericht van Biohuis (vereniging van biologische boeren en tuinders) geeft Sybrand Bouma voorzitter van De Natuurweide (de vereniging voor biologische melkveehouders) aan dat de Rijksoverheid en de provincies biologische melkveehouders niet alleen anders moeten behandelen maar zeker ook moeten koesteren, vanwege hun stikstofarme en chemievrije manier van werken.

De lage stikstof en ammoniakemissie van de biologische melkveehouderij is weer een voorbeeld van hoe de biologische landbouw, als systeem landbouw, een duidelijk onderdeel is van de oplossing als het gaat om de broodnodige landbouw- en voedseltransitie. Als het gaat om waterkwaliteit, bodembehoud, biodiversiteit, klimaat, gezondheid en dus ook ammoniak en stikstof laat de biologische sector haar waarde(n) zien.

Volgens Michaël Wilde (directeur Bionext) is de overheid nu aan zet: “Als biologische sector roepen wij het nieuwe kabinet op om, in navolging van Brussel, te komen met een helder Nationaal Actieplan Biologische Landbouw. Om de Farm to Fork doelen van de Europese Commissie te halen, waar men in zet op 25% biologische landbouw in 2030, heeft de biologische sector daarom een 10 puntenplan gepresenteerd als een duidelijke voorzet voor een dergelijk Nationaal Actieplan. Een van de belangrijkste punten gaat over onderzoek en kennisdeling*. Het stikstofrapport van de WUR bevestigt nogmaals hoe essentieel het is dat er substantieel meer budget wordt vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van de biologische sector en daarmee de voor de verduurzaming van de gehele landbouw en voedingssector.”

  • Voor meer informatie over stikstof in de biologische melkveehouderij contact : Sybrand Bouma, Voorzitter De Natuurweide, tel 06 3745 6832
  • Voor meer informatie over het rapport contact: Maria Buitenkamp, Biohuis bestuurslid, tel 06 2714 8412
  • Voor meer informatie over Bionext en de biologische landbouw contact: Joyce van den Bos, manager communicatie Bionext, tel 06 20 06 24 85

*Zes partijen (Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy, CLM, Delphy en Bionext) roepen het nieuwe kabinet op om, in navolging van het Organic Action Plan van de Europese Commissie, 30% van het aandeel van het budget voor onderzoek en innovatie (t.b.v. landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden) specifiek in te zetten voor de biologische sector. Lees het manifest hier.

Het rapport van Wageningen is hier te vinden.

Tags

Nieuws
Onderzoek
Melkvee

vind-ik-leuk(s)