Nieuws

Pilot Gelderland: Forse groei biologisch mogelijk

20-01-21 13:53

Het aandeel biologisch kan fors groeien door interventies op de winkelvloer. Meer schapruimte, een gelijke prijs en communicatie op de winkelvloer stimuleren de verkoop, zo blijkt uit een pilot in twee supermarkten van de Provincie Gelderland. Uit de resultaten blijkt dat consument wel meer biologisch willen kopen, ook als het om een routineproduct als melk gaat. Stimulatie op de winkelvloer zou dus effectief kunnen zijn om het huidige biologische marktaandeel van 3,2% te laten groeien. De resultaten van de pilot zijn vandaag tijdens de online Biokennisweek door de Provincie Gelderland gepresenteerd.

Kleine aanpassingen op de winkelvloer zorgen al voor forse stijging. Meer ruimte in het schap voor het biologische aanbod zorgt al voor een stijging (van 9% tot 13%). Het benadrukken van de gelijke prijs resulteerde in een stijging tot 18%.

Gedurende 10 weken vonden er in twee supermarkten in Voorst en Eefde diverse interventies op de winkelvloer plaats. Allereerst werd meer gecommuniceerd over de waarde van biologisch, daarna kreeg biologische melk kreeg meer ruimte in het koelschap en tot slot werd de prijs waar nodig verlaagd tot dezelfde prijs als reguliere melk. Het biologische aandeel van de totale melkomzet in Voorst was 12% en steeg gedurende de pilot met maar liefst 35%. Ook in Eefde groeide de biologische melkverkoop, het biologisch aandeel van 29% in de totale melkverkoop steeg in de pilot met 14%. Omdat het aandeel in Eefde al hoger lag, was hier minder ruimte om te groeien dan in Voorst.

Communicatie

Een boodschap op de winkelvloer met ‘what’s in it for me’ heeft veel meer effect dan communicatie meer gericht op wat het met de aarde doet (biodiversiteit). Ondanks dat de consument zegt graag meer biologisch te willen kopen, wordt die keuze op de winkelvloer toch vaak beïnvloed door factoren als prijs, promotie, communicatie. Het is daarom belangrijk om zowel in te zetten op een publiekscampagne als interventies op de winkelvloer gericht op het aankoopgedrag.

Achterblijvende vraagzijde

“Je ziet dat als je een klein beetje aan de knoppen draait de consument wel wil. De pilot biedt hoopvolle resultaten om hier landelijk mee aan de slag te gaan”, aldus Michael Wilde, directeur Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector. Als de Europese Unie een biologisch landelijk areaal van 25% gemiddeld wil in 2030, is stimulatie aan de vraagzijde noodzakelijk. Boeren willen wel, maar de achterblijvende vraag drukt het aantal omschakelaars naar biologisch.

De biologische boer

De Provincie Gelderland liet niet alleen onderzoek doen naar de stimulering van de vraag naar biologische melk, maar ook naar het aanbod. Zo is er bij alle melkveehouders in de provincie geïnventariseerd wat de interesse is in omschakeling naar biologisch. Dit past in het beleid naar een duurzame landbouw dat in het programma Toekomst voor de Gelderse boer is beschreven. De provincie ziet de biologische sector als een van de manieren om de landbouw te verduurzamen. Meer dan 50 melkveehouders gaven aan interesse te hebben in omschakeling en inmiddels hebben 12 van deze boeren serieuze plannen voor omschakeling.

Green Deal: groei is mogelijk

Met het oog op de ambitie van de Europese Green Deal om naar 25% biologisch te groeien is brancheorganisatie Bionext enorm blij dat de provinciale pilot aantoont dat er ruimte is voor groei. Met name omdat het huidige marktaandeel biologisch in Nederland slechts 3,2% is. Om die groei te realiseren is het van groot belang dat zowel aanbod als vraag worden meegenomen. Deaanpak van provincie Gelderland richt zich op beide aspecten:kansen enbarrières bij boeren (de aanbodzijde) enaanmoedigen van consumenten om meer biologisch te kopen (de vraagzijde). Het uiteindelijke doel is omde positie van biologische melk in het schap te versterken zodat voor meer boeren het biologische model ook een gezond verdienmodel is.

Tags

Onderzoek

vind-ik-leuk(s)