Nieuws

Persbericht: 12% groei biologische landbouw

17-04-19 10:30

Het afgelopen jaar zijn er een recordaantal hectares landbouwgrond biologisch gecertificeerd, zo blijkt uit cijfers van Skal biocontrole, toezichthouder in de biologische sector. De hoeveelheid biologisch landbouwgrond groeide met 12,1% naar 66.623 hectare. Biologische landbouw maakt daarmee 3,8% uit van de totale landbouw in Nederland. Er kwamen in totaal 99 nieuwe bio-boeren en -tuinders bij. Het aantal biologische handels- en verwerkingsbedrijven steeg met ruim 9%.

De groei is onder andere te verklaren door het aantal landbouwbedrijven die in 2016 omschakelde naar biologisch en in 2018 gecertificeerd zijn. Eind 2018 waren er in totaal 1849* biologische gecertificeerd landbouwbedrijven in Nederland. Met name in de melkveehouderij schakelden veel boeren om, als gevolg van een tekort aan biologische melk in 2016.

Flevoland blijft van alle provincies koploper qua biologisch areaal. Zeeland is hekkensluiter. Limburg en Zuid-Holland groeiden in 2018 procentueel het hardst. Er zijn behoorlijke verschillen waar te nemen in de groeicijfers per provincie. Toch groeiden alle provincies over de laatste drie jaar met gemiddelde 1-13% per jaar.

“Provincies hebben een prominente rol als het gaat om het stimuleren van duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Met een gericht provinciaal beleid kunnen belemmeringen om biologisch te boeren worden weggenomen. Denk aan een duurzaam pacht- en inkoopbeleid en het voorkomen van regels die niet samengaan met de Europese biologische wetgeving. Daar is zowel de biologische ondernemer als de provincie zelf mee geholpen, nu bijna alle provincies inzetten op verbetering van natuurinclusieve landbouw en weidevogels”, aldus Miriam van Bree, kennismanager Bionext, de ketenorganisatie voor de biologische sector.

*Bedrijven kunnen in meerdere categorieën vallen, dus het totaal is hoger dan het totaal aantal gecertificeerde landbouwbedrijven.


vind-ik-leuk(s)