Naar content
Image
Terug

Red de bodem met jouw handtekening

Red de bodem met jouw handtekening

15 jun 2017 Redactie Bionext

De bodems in Europa gaan snel achteruit door erosie, verlies van bodemleven en organische stof, inklinking en verstedelijking. In andere delen van de wereld staat de bodem er nog veel slechter voor. Op dit moment verliezen we ongeveer 30 voetbalvelden aan vruchtbare akkerbodems per minuut. Bodems zijn niet alleen onmisbaar voor onze voedselvoorziening, maar spelen ook een cruciale rol in klimaatverandering. Door beter om te gaan met onze bodems, kunnen we het klimaatprobleem veel beter hanteren en voor een groot deel oplossen.

People4Soil wil dat Europa de bodem als een gemeenschappelijk goed erkent dat van essentieel belang is voor ons leven en het duurzame beheer ervan als een primaire inzet beschouwt. Bionext ondersteunt deze inzet van harte. Daarom willen we de Europese Commissie vragen om landbouwbodems net als water en lucht met wetgeving te beschermen. 

Om deze vraag op de agenda te krijgen van de EU zijn heel veel handtekeningen nodig. We hebben daarvoor tot 1 september de tijd. Voor Nederland komt dat neer op ca 4.000 handtekeningen. Tekenen kan hier

 

 

0


0 Reacties Reactie toevoegen