Naar content
Image
Terug

Ontmoet Bionext op de Biovelddag op 21 juni

Ontmoet Bionext op de Biovelddag op 21 juni

16 jun 2017 Redactie Bionext

Bionext op Biovelddag

Bionext is aanwezig op de Biovelddag, die dit jaar in het teken staat van ‘Symbiose: Bodem-Boer-Business’. Heleen Klinkert kunt u aanspreken over nieuwe netwerken voor gewasdiversiteit in de akkerbouw en koolstofvastlegging in de bodem, Marian Blom om deel te nemen aan een netwerk voor diversiteit in groenteteelten het aardappeltransitieproject, Udo Teunis weet alles over biologisch in het onderwijs en Paulien Veerman heeft antwoord op vragen over de Bio-Beurs:


Netwerken gericht op vergroten gewasdiversiteit voor tuinbouw en akkerbouw
Bionext begeleidt, samen met WUR, twee netwerken binnen het Europese  DIVERimpacts project gericht op de voordelen en uitdagingen van een grote gewasdiversiteit.

Daarvoor zoekt Bionext biologische tuinbouwbedrijven in de open teelt die een variatie aan gewassen telen en (bij voorkeur) verschillende afzetkanalen hebben. Met de deelnemers willen we een netwerk vormen dat gedurende een jaar of vier  ervaringen, problemen en mogelijke oplossingen deelt, die samenhangen met een grote gewasdiversiteit. Dat kan gaan over nieuwe verkoopkanalen, veranderingen in het teeltsysteem of samenwerking in de regio.  Hebt u interesse, laat het ons weten door u aan te melden via dit formulier, voor eind juni. Projectleider: Marian Blom.

Ook voor biologische akkerbouwers met interesse in strokenteelt wordt een netwerk opgezet. Wilt u meer weten over de kansen en voordelen van strokenteelt en met collega’s aan de slag met de uitdagingen die dat met zich meebrengt, vermeld dan uw gegevens in dit formulier. U ontvangt dan tzt meer informatie. Projectleider: Heleen Klinkert.


Vastlegging van koolstof in de bodem op akkerbouw- en melkveebedrijven
Bionext voert samen met het Louis Bolk Instituut en ZLTO het project Koolstofboeren uit, waarin technieken om koolstof vast te leggen in de bodem en bijpassende verdienmodellen centraal staan. Er zullen drie ondernemersnetwerken gevormd worden in Oost, Midden en West Brabant, waarbij ondernemers uit de rest van het land zich kunnen aansluiten. Aanmelden kan hier. Projectleider: Heleen Klinkert


Versterken positie biologisch landbouw in onderwijs
Bionext werkt hard aan het vergroten van de aandacht voor de biologische landbouw in het onderwijs. Een voorstel voor een keuzedeel biologisch ondernemen binnen het MBO is ingediend. Er wordt gewerkt aan meer biologisch binnen het VMBO en in de nascholing voor docenten. Wilt u, als boer of teler, meedenken over de invulling hiervan? Neem dan contact op met Udo Teunis, teunis@bionext.nl.


Meer robuuste aardappels  in de biologische teelt
Bionext werkt samen met aardappelkweekbedrijven, akkerbouwers en winkels  aan een convenant waarmee we werken aan 100% robuuste aardappelrassen, die minder gevoelig zijn voor phytophthora .  Graag hadden we dit jaar ook veldproeven laten zien, maar daarvoor was geen geld beschikbaar. In het najaar willen we met betrokkenen in overleg om te kijken hoe we volgend jaar wel veldproeven kunnen verzorgen. Voor meer informatie raaijmakers@bionext.nl


Biobeurs
Dit jaar werken de Biovelddag en Biobeurs samen om elkaar te versterken naar twee landelijke sectordagen voor biologische ondernemers. Heeft u interesse in de beurs als standhouder of hebt u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Paulien Veerman veerman@bionext.nl

 

De Biovelddag vindt plaats op 21 juni a.s. op de Broekemahoeve, Elandweg 84, Lelystad. Lees hier verder.

0


0 Reacties Reactie toevoegen