Naar content
Image
Terug

Nieuwe bio-wetgeving erdoor, halverwege goede regels

Nieuwe bio-wetgeving erdoor, halverwege goede regels

30 nov 2017 Redactie Bionext

Bionext berichtte er de afgelopen jaren regelmatig over: voor de tweede maal in haar bestaan (sinds 1992), worden de Europese biologische productieregels geheel herzien. Na 3,5 jaar onderhandelingen werd er op 28 juni 2017 een politiek akkoord bereikt. 

De zomer is benut voor een juridische en taalkundige controle op de tekst van het akkoord. Over de opgeschoonde tekst is 20 november door de lidstaten gestemd. Cyprus, Litouwen, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Finland stemden tegen. Duitsland, Hongarije en België onthielden zich van stemming. Woensdag 22 november heeft de landbouwcommissie van het Europees parlement gestemd.

De laatste stappen zijn dat het volledige Europese parlement en de Raad van landbouwministers nog moeten stemmen. Naar verwachting gebeurt dat laatste in februari of maart 2018. Maar met de besluiten die nu, in november zijn genomen, is het duidelijk dat de nieuwe regels er zullen komen. De nieuwe wet zal vanaf 2021 inwerking treden.

Bionext-directeur Bavo van den Idsert: “Als je de tekst vergelijkt met het eerste voorstel uit 2014, dan is duidelijk dat de biologische sector heel veel heeft bereikt. Zo zijn regels rondom teelt in de grond en omgang met residuen in bio verbeterd. Maar het werk is nog maar halverwege. Veel belangrijke onderdelen moeten nog in uitvoeringsregels worden vastgelegd. Bionext blijft de komende jaren overleggen met de Europese instituten en nationale overheid om te zorgen dat onze boeren, verwerkers, handel en winkels werkbare biologische productieregels krijgen en consumenten duidelijkheid houden.”

0


0 Reacties Reactie toevoegen