Naar content
Image
Terug

Netwerk Onderwijs voor biologisch op stoom!

Netwerk Onderwijs voor biologisch op stoom!

22 dec 2016 Redactie Bionext
Op 18 januari op de Bio-Beurs wordt de volgende stap gezet in het project Onderwijs voor biologisch, met een breed gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven en de tweede bijeenkomst van het netwerk Onderwijs voor biologisch.
 
Het netwerk is in december 2016 voor het eerste bijeen geweest. Er zijn stappen gezet richting bestuurlijk draagvlak en richting afspraken over de inzet van ondersteuners en de centra voor innovatief vakmanschap en de Centers of Expertise. Er is een concept-werkplan opgesteld. Op 18 januari hopen we tot de eerste concrete werkafspraken te komen. Onderwijs voor biologisch komt op stoom!
 
Op 18 januari verdiepen we de contacten tussen onderwijs en biologisch bedrijfsleven, bespreken we het werkplan Meer biologisch in het onderwijs en maken we afspraken over de activiteiten die komende periode zullen worden opgepakt. 
 
De bijeenkomst start met een open symposium Onderwijs – Bedrijfsleven. Voorafgaand is er gelegenheid voor een ontmoeting met de aankomende hoogleraar Farming Systems Ecology!
 
13.30 - 14.00 u. Informeel kennismaken met hoogleraar Farming Systems Ecology, Rogier Schulte 
Vanaf 1 februari is hij de nieuwe hoogleraar Farming Systems Ecology. De opvolger van Pablo Titonell wil graag voorafgaand aan zijn lezing komen kennismaken met het groene onderwijs. Om 14.00 uur start hij zijn algemene lezing in de Hanzezaal. 
 
14.00 – 15.30 u. Open gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats.
Ondernemers uit de biologische sector en onderwijsmensen gaan hier met elkaar in gesprek. Wat verwachten de ondernemers van het onderwijs ? Welke inspirerende voorbeelden bieden zij? En wat verwacht het onderwijs van de bedrijven, wat kunnen zij aan het onderwijs bijdragen? Het is een open dialoog, waarbij iedereen welkom is.
 
15.30 - 17.00 u. Tweede bijeenkomst van het Netwerk Onderwijs voor biologisch
Speciaal voor onderwijsmensen. Daar bespreken we het werkplan 2017 en verkennen welke concrete afspraken nu al kunnen worden gemaakt voor acties gericht op Meer onderwijs voor biologisch. Voor de netwerkbijeenkomst is aanmelding vereist. Dit kan via dit online formulier
 
Adres: Bio-beurs, IJsselhallen, Rietweg 4, 8011 AB Zwolle, in de IJsselbar (ontmoeting met Rogier Schulte voorafgaand in de Hanzezaal).
 
Voor nadere informatie en belangstelling voor het netwerk: Udo Teunis, projectmedewerker, teunis@bionext.nl of 06 42165358.
0


0 Reacties Reactie toevoegen