Naar content
Image
Terug

Minister Schouten bezoekt ’t Paradijs

Minister Schouten bezoekt ’t Paradijs

11 jul 2018 Redactie Bionext

Op 10 juli bracht landbouwminister Carola Schouten een bezoek aan de biologische multifunctionele boerderij ’t Paradijs van IJsbrand en Caroline Snoeij. De minister werkt aan een nieuwe landbouwvisie die de kwakkelende Nederlandse landbouw van nieuwe impulsen moet voorzien. Kwaliteit, maatschappelijke waarden, diversiteit, verbondenheid, circulariteit, multifunctioneel en biologisch, zijn kernbegrippen die een belangrijke plaats lijken in te gaan innemen in de visie van Schouten. 

Het bezoek begon met een gesprek aan de witte tafel in de inspiratietuin. De minister sloeg aan op de bedrijfsvisie van ’t Paradijs, waar kennis, communicatie en verbinding, zorg voor elkaar, spiritualiteit en dienstbaarheid aan de natuur en aan elkaar een onlosmakelijk geheel vormen. ’t Paradijs is een multifunctioneel biologisch boerenbedrijf in alle opzichten: niet alleen met extra diensten, zoals de zorgtak, de winkel, marktverkoop en vergaderfaciliteiten, maar ook als klassiek gemengd bedrijf dat bijna volledig circulair is met mest van kippen, varkens en rundvee voor de akkerbouw, kas, moestuin en aardbeienteelt. 

De kernvraag die minister Schouten stelde was hoe de brede waarden weer gemeengoed kunnen worden van de Nederlandse landbouw. IJsbrand Snoeij, voorzitter van Biohuis: ‘De meeste boeren dragen die waarden bij zich, maar de markt vraagt vooral om een lage prijs en sterke afhankelijkheid in de waardeketen en dat schuurt. We zullen aandacht moeten geven aan meer dan de prijs alleen. Als mensen hier zien hoe hun producten geteeld worden, zijn ze bereid om het dubbele voor een doos aardbeien te betalen. De verbinding tussen boer en burger is dus heel belangrijk. Biologisch staat ook voor vier krachtige principes zoals zorg voor bodem, omgeving en natuur, gezondheid van de mens, ecologie en eerlijkheid in de keten.’ Juist burgers en consumenten kunnen uitstekend waarden aan de producten en de onderneming ontdekken en toekennen. Bavo van den Idsert, directeur van Bionext, benadrukte dat de maatschappelijke waarden nu altijd op het bordje van de boer worden neergelegd, al dan niet gesteund met wat subsidie. ‘En dat werkt dus niet. We moeten naar een andere systematiek, waarbij maatschappelijke waarden geen extra lasten zijn voor de boer, maar extra waarden die ook tot een meerwaarde in de marktprijs leidt. Misschien is het een idee om de grote verkoopschakels medeverantwoordelijk te stellen voor bijvoorbeeld CO2-reductie. Die kunnen ze dan inkopen bij boeren die extra CO2 in de bodem vastleggen.’

De minister kreeg een rondleiding langs verschillende onderdelen van ’t Paradijs, waarbij ze in gesprek ging met een aantal gasten van de boerderij. LTO-voorzitter vakgroep multifunctionele landbouw Arjan Monteny bood namens de LTO-vakgroep een onderzoek onder multifunctionele boeren aan. Inmiddels biedt 25% van de Nederlandse boeren op enigerlei wijze een of meer extra diensten aan en is nog eens 10% van de overige boeren van plan dat in de komende jaren te gaan doen. Biologische boeren zijn ook in de multifunctionele bedrijfsvoering koploper: 50% van alle biologische boeren biedt extra diensten aan. 

Het bezoek van minister Schouten is vastgelegd door EenVandaag en wordt tussen medio juli en medio augustus uitgezonden.

0


0 Reacties Reactie toevoegen