Naar content
Image
Terug

Koop vooral biologische producten, ze zijn vaak gezonder en minder milieubelastend

Koop vooral biologische producten, ze zijn vaak gezonder en minder milieubelastend

23 mrt 2017 Redactie Bionext

Stijn Bruers betoogt in het AD van 11 maart het tegenovergestelde. Hij meet met twee maten om zijn gelijk te halen. Bovendien lijkt hij niet op de hoogte van recent wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van de biologische landbouw. Die juist aantoont dat biologische landbouw de toekomst heeft. We weerleggen graag de belangrijkste punten in zijn betoog.

Biologisch  voedsel  is vaak gezonder
Er is wel degelijk recent wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat biologisch eten beter is voor je gezondheid. Bijvoorbeeld een recente uitgebreide studie  van de FAO. De samenstelling van biologische producten is regelmatig gunstiger dan die van hun gangbare broertjes. Zo bevatten biologische groentes minder resten van en een lager cadmiumgehalte. De biologische landbouw gebruikt ook heel weinig antibiotica. Hierdoor is het gevaar van antibioticaresistentie veel kleiner. 

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen
“De biologische landbouw gebruikt weer stoffen die weliswaar in de natuur voorkomen, maar soms schadelijker zijn dan synthetisch gif”. Niet voor niets noemt Stijn Bruers hier geen voorbeelden. Het biologisch keurmerk staat enkele natuurlijke bestrijdingsmiddelen toe. Karnemelk en bier zijn twee voorbeelden. 

Mechanisatie
Stijn Bruers stelt dat “biologische landbouw milieuschade veroorzaakt doordat de tractoren en machines fossiele brandstoffen gebruiken.“ Dit is meten met twee maten: hij zou de gangbare landbouw dan op dit punt ook de maat moeten nemen. Uiteraard maakt de biologische landbouw ook gebruik van machines. Overigens zijn de eerste lichtgewicht (biologische) wiedrobots op zonnepanelen al in de maak.

Gezonde bodem
“Biologische boeren zijn vaker geneigd de bodem te ploegen om het onkruid weg te krijgen. Dat ploegen is heel schadelijk voor de organismen in de grond.” Waar haalt Stijn Bruers zijn kennis vandaan? Biologische boeren ploegen minder vaak en minder diep. Het bodemleven staat immers centraal. In de gangbare landbouw wordt vaak diep geploegd, tot op een meter, omdat de toplaag dood is door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Meer biodiversiteit
Stijn Bruers stelt dat er geen duidelijk bewijs is dat biologische landbouw beter is voor de biodiversiteit. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat gemiddeld genomen de biodiversiteit op biologische bedrijven groter is. De vruchtwisseling is veel ruimer en extensiever en dat geeft al meer biodiversiteit. Zo komen rond biologische bedrijven 25% meer vogels en 3 maal zoveel vlinders voor..

De échte prijs
Inderdaad ligt de prijs van een biologisch product vaak hoger. De prijs voor gangbare producten is echter veel te laag omdat zaken als de afbraak van de bodemvruchtbaarheid, de vervuiling van het oppervlaktewater en de zuiveringskosten voor ons drinkwater hier niet in verwerkt zijn. Die betaal je niet in de winkel, maar op je belastingaangifte.

Roerend eens
Over éen ding zijn we het roerend met Stijn Bruers eens: wie gezondheid en milieu belangrijk vindt, kan inderdaad beter minder vlees eten. En als je vlees eet, kies dan voor biologisch!

 

Verschenen als opiniestuk in het AD

 

0


0 Reacties Reactie toevoegen