Naar content
Image
Terug

Knelpunten voor biologisch in 'maatwerkaanpak regeldruk Agrofood'

Knelpunten voor biologisch in 'maatwerkaanpak regeldruk Agrofood'

09 mrt 2017 Redactie Bionext
Bionext heeft input geleverd voor de Tweede ronde 'maatwerkaanpak regeldruk Agrofood'. Concrete knelpunten zijn ingebracht op basis van een inventarisatie in de achterban. Het ging hierbij specifiek om zaken die te maken hebben met de invulling en uitvoering van beleid, dus niet over het beleid zélf.

De eerste indeling is nu gemaakt: wordt niet aangepakt, wel aangepakt of doorgestuurd naar ander ministerie. In juli 2017 wordt een inhoudelijke opvolging verwacht. Bij een aantal punten is al duidelijk dat deze niet opgepakt kunnen worden, omdat het probleem niet in de uitvoering, maar in het beleid zelf zitten. 
 
Niet aangepakt:
De verplichting voor het verwijderen van asbestdaken. Is staand beleid.
 
Doorgezonden naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
Reistijd en administratie enorm toegenomen rond sofinr. seizoenarbeider uit de EU
 
Wel opvolging krijgen de volgende punten:
Bedrijfsopvolging buiten familie komt veel voor bij biologische bedrijven, wordt geen rekening mee houden bijvoorbeeld bij fosfaatregeling waardoor bedrijfsovername nog moeilijker wordt
Mestplaatsing op natuurgrond en/of landbouwgrond
Een lagere pachtprijs afspreken tussen verpachter en pachter van natuurland bij meerjarige liberale pacht is onmogelijk ( wel bij liberale pacht onder de 6 jaar omdat hier geen uitgebreide toetsing door de grondkamer is) 
Voor kleine ( biologische) tuinderijen is het invullen voor de landbouwtelling qua detailniveau niet te doen en inzet alternatieve teelt bij slechte weersomstandigheden is niet in voorzien
GLB subsidies zouden ook voor kleine (biologische) tuinders moeten gelden
Verplichting om kopieën van certificaten van al je leveranciers te kunnen overhandigen
0


0 Reacties Reactie toevoegen